Jaarcyclus BEX:Periode

Activiteit

1

Jan/Februari


- Eventuele voorstellen OER wijzigingen

- Verzoeken bachelorsdiploma behandelen

- BSA melden

- Advisering beoordellingsschema 3/7/11


2

Maart,


- MDO 2e semester vaststellen

- Verzoeken bachelorsdiploma behandelen

- HHR en rooster van aftreden

- Advisering beoordelingsschema 4/8/12

- Vaststellen vergaderschema volgend collegejaar + samenstelling examencommissie


3

Juni

- Verzoeken bachelordiploma behandelen

- BSA melden

- Advisering beoordelingsschema 1/5/9

- Regels van de Examencommissie

- Benoeming leden beoordelingscommissie MDO tot tijdelijke examinator


4

September/Oktober (1e week)


- Vaststellen wie in aanmerking komt voor bachelordiploma

- Examinatoren Bachelor opleiding TG vaststellen

- Check tentamenresultaten die komen te vervallen in nieuwe collegejaar

- MDO 1e semester vaststellen

- Inventarisatie punten te bespreken tijdens Jaarevaluatie  Toetsbeleid in november

- Advisering beoordelingsschema 2/6/10


5

November

- Jaarevaluatie Toetsbeleid