Jaarcyclus BEX:Periode

Activiteit

1

Jan/Februari


-Eventuele voorstellen OER wijzigingen

-Verzoeken bachelorsdiploma behandelen

-BSA melden

-Advisering beoordellingsschema 3/7/11

2

Maart,


-MDO 2e semester vaststellen

-Verzoeken bachelorsdiploma behandelen

-HHR en rooster van aftreden

-Advisering beoordelingsschema 4/8/12

3

Juni

-Verzoeken bachelordiploma behandelen

-Vaststellen vergaderschema volgend collegejaar + samenstelling ex.cie

-BSA melden

-Advisering beoordelingsschema 1/5/9

-Regels van de Examencommissie

-Benoeming leden beoordelingscommissie MDO tot tijdelijke examinator

4

Augustus (zo nodig)


5

September/Oktober (1e week)


-Vaststellen wie in aanmerking komt voor bachelordiploma;

-Examinatoren Bachelor opleiding TG vaststellen

-Check tentamenresultaten die komen te vervallen in nieuwe collegejaar

-MDO 1e semester vaststellen

-Inventarisatie punten te bespreken tijdens Jaarevaluatie Toetsbeleid in november

-Advisering beoordelingsschema 2/6/10

6

November

-Jaarevaluatie Toetsbeleid