Jaarcyclus BEX:


Periode

Activiteit

Januari


- Eventuele voorstellen OER wijzigingen

- Verzoeken bachelorsdiploma behandelen

- BSA melden

- Advisering beoordellingsschema 3/7/11

- Toetsborging

Maart


- MDO 2e semester vaststellen

- Verzoeken bachelorsdiploma behandelen

- HHR en rooster van aftreden

- Advisering beoordelingsschema 4/8/12

- Vaststellen vergaderschema volgend collegejaar + samenstelling examencommissie


April

- Toetsborging

Juni

- Verzoeken bachelordiploma behandelen

- BSA melden

- Advisering beoordelingsschema 1/5/9

- Regels van de Examencommissie

- Benoeming leden beoordelingscommissie MDO tot tijdelijke examinator

- Toetsborging

September


- Vaststellen wie in aanmerking komt voor bachelordiploma

- Examinatoren Bachelor opleiding TG vaststellen

- MDO 1e semester vaststellen

- Inventarisatie punten te bespreken tijdens Jaarevaluatie  Toetsbeleid in november

- Advisering beoordelingsschema 2/6/10


Oktober

- Toetsborging

November

- Jaarevaluatie Toetsbeleid