See Vergaderinfo

Vergaderschema BEX 2021 - 2022

2021

Vergaderdatum

Deadline indienen verzoek

16 september

2 september

2022

Vergaderdatum

Deadline indienen verzoek

20 januari  

6 januari

10 maart

24 februari

9 juni

26 mei

15 september

1 september

Extra vergaderingen:
26 oktober 2020 - Toetsborging MOD 8
09 november 2020 van 09.00 - 12.00 uur: Jaarevaluatie i.k.v toetsbeleid
20 januari 2021 - Toetsborging MOD 1 (voor of na reguliere vergadering)
14 april 2021 - Toetsborging MOD 6
09 juni 2021 - Toetsborging MOD 11

Vergaderdag: dinsdag of donderdag.
Locatie: TL of online
Tijdstip: 10:00 – 12:00 (tenzij anders vermeld) 

Verzoeken aan de Examencommissie kunnen uitsluitend worden ingediend via de web applicatie en moeten uiterlijk 10 werkdagen voor de vergadering ontvangen zijn door BOZ-TG.

Studenten die een verzoek hebben ingediend worden schriftelijk binnen twee weken na de vergadering op de hoogte gebracht van het resultaat.