Vergaderschema BEX 2022 - 2023

2022

Vergaderdatum

Deadline indienen verzoek

15 september

1 september

2023

Vergaderdatum

Deadline indienen verzoek

19 januari  

5 januari

9 maart

23 februari

8 juni

25 mei

14 september

31 augustus

Extra vergaderingen:
25 oktober 2022 - Toetsborging MOD 4
08 november 2022 -  Jaarevaluatie i.k.v toetsbeleid
19 januari 2023 - Toetsborging MOD 9 
13 april 2023 - Toetsborging MOD 2
08 juni 2023 - Toetsborging MOD 7

Vergaderdag: donderdag
Locatie: TL of online
Tijdstip: 10:00 – 12:00 (tenzij anders vermeld) 

Verzoeken aan de Examencommissie kunnen uitsluitend worden ingediend via de web applicatie en moeten uiterlijk 10 werkdagen voor de vergadering ontvangen zijn door BOZ-TG.

Studenten die een verzoek hebben ingediend worden schriftelijk binnen twee weken na de vergadering op de hoogte gebracht van het resultaat.