Jaarcyclus

Jaarcyclus BEX:

Periode

Activiteit

September

 

-        Vaststellen wie in aanmerking komt voor bachelordiploma;

-        Examinatoren Bachelor opleiding TG vaststellen

-        TGO 1e semester vaststellen

-        Inventarisatie punten te bespreken tijdens Jaarevaluatie Toetsbeleid in november 

-        Advisering beoordelingsschema 2/6/10

Oktober

-        Toetsborging

-        OLD uitnodigen (o.a. om discussiepunten mondeling toe te kunnen lichten)

November

-        Jaarevaluatie Toetsbeleid incl. bespreking opleidingscijfers van voorgaand collegejaar

Januari

 

-        Eventuele voorstellen OER wijzigingen

-        Verzoeken bachelorsdiploma behandelen

-        BSA melden

-        Advisering beoordelingsschema 3/7/11

-        Toetsborging

Maart

 

-        TGO 2e semester vaststellen

-        Verzoeken bachelorsdiploma behandelen

-        HHR en rooster van aftreden

-        Advisering beoordelingsschema 4/8/12

-        Vaststellen vergaderschema volgend collegejaar + herbenoeming examencommissieleden

April

-        Toetsborging

-        OLD uitnodigen (o.a. om discussiepunten mondeling toe te kunnen lichten)

-        Driejaarlijks procedures BEX evalueren (2023)

Juni

-        Verzoeken bachelordiploma behandelen

-        BSA melden

-        Advisering beoordelingsschema 1/5/9

-        Regels van de Examencommissie

-        Benoeming leden beoordelingscommissie TGO tot tijdelijke examinator

-        Toetsborging