Hoe schrijf je een effectieve brief

Wanneer je een verzoek indient bij de BEX, doe je dit doormiddel van een brief. Op deze pagina geven we je handvatten voor het schrijven van een effectieve brief voor de BEX. Voordat je je verzoek instuurt kun je jouw verzoek nog op de volgende onderdelen controleren:

Opzet:

Sam Student
s1234567
s.student@student.utwente.nl

20 februari 2022

Bachelor Examencommissie Technische Geneeskunde

Betreft: Hoe schrijf je een goed verzoek aan de BEX


Beste studenten die een verzoek schrijven aan de examencommissie,

In een goed verzoek aan de BEX maak je in de eerste regel van je verzoek het doel van het verzoek duidelijk: wat heb je nodig/wens je van de BEX? Je zou bijvoorbeeld de onderwerpregel kunnen herformuleren.

In het midden van je verzoek moet je duidelijk maken wat de omstandigheden van je verzoek zijn. Wat is de situatie en/of de aanleiding waardoor je nu om een uitzondering vraagt?

Vermeld tot slot de gevolgen van je verzoek. Wat betekent het voor jou persoonlijk en voor je studievoortgang? De BEX heeft zich aan regels te houden, maar kan uitzonderingen maken als de omstandigheden dat toelaten. Vermeld niet alleen wat je zou kunnen missen als het verzoek wordt afgewezen, maar ook wat je zou kunnen winnen als het verzoek wordt gehonoreerd.

Eindig het verzoek met een positieve noot. De BEX overweegt de studentverzoeken altijd zorgvuldig, maak het hun tijd waard.

Hoogachtend,

Sam Student