See TGO

Formulier voorstel TGO opdracht

a.     Een specifieke casus van een patiënt waarbij het probleem naar voren komt;
b.     Wat het medisch diagnostisch, therapeutisch of nazorg probleem is;
c.     Op welke manier de opdracht gericht is op het diagnosticeren en/of behandelen van een individuele patiënt of verlenen van nazorg aan een individuele patiënt;
d.     Wat de technologische component daarbij is;
e.     Welke mogelijkheden er zijn voor de studenten om mee te lopen in de kliniek om zich de probleemstelling eigen te maken.

 

N.B.: zo mogelijk directe afstemming tussen medische en technische groep, anders hiervoor contact opnemen met de TGO coördinator.

1. Welke faciliteiten zijn nodig voor een adequate uitvoering van de vraagstelling en heeft u direct de beschikking over deze faciliteiten?
2. Vallen eventuele metingen met proefpersonen onder de WMO en is hiervoor een positief oordeel door een METC afgegeven?
3. Wat zijn de mogelijke risico’s voor de voortgang van de opdracht, als niet aan deze randvoorwaarden is voldaan?

Datum:
Naam indiener: