Formulier voorstel TGO opdracht

Algemeen

Contactgegevens klinische begeleiding

Extra klinisch/technologisch begeleider instelling

Technologische begeleiding UT

Inhoudelijke informatie TGO-opdracht

a.     Een specifieke casus van een patiënt waarbij het probleem naar voren komt;
b.     Wat het medisch diagnostisch, therapeutisch of nazorg probleem is;
c.     Op welke manier de opdracht gericht is op het diagnosticeren en/of behandelen van een individuele patiënt of verlenen van nazorg aan een individuele patiënt;
d.     Wat de technologische component daarbij is;
e.     Welke mogelijkheden er zijn voor de studenten om mee te lopen in de kliniek om zich de probleemstelling eigen te maken.

N.B.: zo mogelijk directe afstemming tussen medische en technische groep, anders hiervoor contact opnemen met de TGO coördinator via tgo-tg@utwente.nl

Randvoorwaarden

Voorkeur overdracht

Hieronder kunt u aankruisen op welke dagdelen u beschikbaar bent voor het beoordelen van de overdracht tijdens het multidisciplinaire overleg (MDO) als afronding van de TGO. We doen ons best rekening te houden met uw voorkeuren. Omdat we bij de indeling ook afhankelijk zijn van de voorkeuren van de andere begeleiders van alle groepen, kunnen we niet garanderen dat we aan uw voorkeur kunnen voldoen.

Datum:
Naam indiener: