See Assignments 2011-2012

Ultrasound registratie Positieverificatie bij genavigeerde neurochirurgische procedures

Voorstel MDO-opdracht

Opleiding Technische Geneeskunde

Universiteit TwenteA. Algemeen


1. Titel MDO-opdracht: Ultrasound registratie: Positieverificatie bij genavigeerde neurochirurgische procedures


2. Gegevens instelling/indiener:


Naam indiener: Dr. J.M.A. (Jos) Kuijlen


Instelling/afdeling: UMCG, afd. neurochirurgie


Contactgegevens: j.m.a.kuijlen@umcg.nl


Medisch begeleider: Dr. J.M.A. (Jos) Kuijlen, Dr. M. (Michiel) Wagemakers


Technologisch begeleider (UT): Prof.Dr.Ir. Kees Slump(SAS), Dr. Sarthak Misra (CE)
B. Faciliteiten


1. Welke faciliteiten zijn nodig voor een adequate uitvoering van de vraagstelling?


Navigatiesysteem (beschikbaar in het ECTM)

oEM (NDI)

oOptisch (Brainlab; Vector Vision en VectorVision Sky)

Ultrasound systeem (3 stuks beschikbaar in het ECTM)


2. Wat zijn daarbij mogelijke risico’s voor de voortgang van de opdracht?


In mei zal voor het vak Surgical Navigation Techniques ook de Vector Vision Sky gebruikt worden, maar dan kunnen de studenten het losse Vector Vision systeem gebruiken.

C. Overige opmerkingen

D. Inhoudelijke informatie MDO-opdracht


1. Omschrijving van de technisch geneeskundige vraagstelling (maximaal 400 woorden)

N.B.: zo mogelijk directe afstemming tussen medische en technische groep, anders hiervoor contact opnemen met de opleiding TG.


Tegenwoordig wordt bij veel neurochirurgische operaties navigatieapparatuur gebruikt om de precieze plaats van de ingreep vast te stellen. Verreweg de meeste toepassingen van neuronavigatie betreffen intracraniële ingrepen, voornamelijk tumoren. In principe kan neuronavigatie worden gebruikt bij elke craniotomie, biopsie of neuro-endoscopische procedure. Maar daarnaast wordt navigatie ook steeds vaker ingezet bij operaties aan de wervelkolom.


Een standaard neuronavigatiesysteem bestaat uit verschillende componenten. In de operatiekamer is een werkstation aanwezig, waaraan een infrarood camerasysteem is gekoppeld. De infraroodcamera wordt op operatieoppervlak van de patiënt gericht waarna met markers of laserpointer het operatieoppervlak kan worden gekoppeld aan het 3D-beeld van de patiënt in het werkstation. Deze hele registratieprocedure voorafgaand aan de ingreep vergt doorgaans niet meer dan enkele minuten. De nauwkeurigheid van het systeem hangt samen met de resolutie van de gebruikte beeldvorming, het navigatiesysteem zelf en de registratieprocedure.


Zo kan er bijvoorbeeld door verschuivingen van markers op de huid, van de patiënt zelf of van het brein (brainshift bij intracraniale procedures) een onnauwkeurigheid geïntroduceerd worden. Om te voorkomen dat de onnauwkeurigheid die hierdoor optreedt nadelige gevolgen heeft voor de uitkomst van de operatie, dient er een manier gevonden te worden om de positie te verifiëren en eventueel het navigatieplan aan te passen.


Ultrasound registratie zou mogelijk ingezet kunnen worden als positie verificatie tool, het is goedkoop, en makkelijk te introduceren op een OK.


Hoofdvraag: Is het mogelijk om ultrasound registratie in te zetten als positie verificatie tool bij genavigeerde neurochirurgische procedures?


Eerste mogelijke deelvragen:

Welke procedures in de neurochirurgie behoeven een extra positie verificatie tool?

Zijn al deze procedures geschikt voor ultrasound registratie als toevoeging?

Welke technologische uitdagingen zijn er als het gaat om de koppeling van ultrasound registratie aan een navigatiesysteem?


Ondertekening:


Datum:

Naam indiener:


Handtekening indiener:


Gaarne dit formulier retourneren aan:


Universiteit Twente

Opleiding Technische Geneeskunde

Gebouw Noordhorst

Postbus 217

7500 AE Enschede