See Assignments 2011-2012

Weefselkweek van blaasepitheel op de natuurlijke matrix van het spinnenweb van de hangmatspin

Voorstel MDO-opdracht

Opleiding Technische Geneeskunde

Universiteit TwenteA. Algemeen


1. Titel MDO-opdracht: Weefselkweek van blaasepitheel op de natuurlijke matrix van het spinnenweb van de hangmatspin.


2. Gegevens instelling/indiener:

Naam indiener: P. Dik


Instelling/afdeling: UMC Utrecht, afdeling kinderurologie


Contactgegevens: p.dik@umcutrecht.nl


Medisch begeleider: P. Dik


Technologisch begeleider (UT): dr. A. van Apeldoorn
B. Faciliteiten


1. Welke faciliteiten zijn nodig voor een adequate uitvoering van de vraagstelling?

Weefselkweek faciliteiten in ons lab.
2. Wat zijn daarbij mogelijke risico’s voor de voortgang van de opdracht?
C. Overige opmerkingen

D. Inhoudelijke informatie MDO-opdracht


1. Omschrijving van de technisch geneeskundige vraagstelling (maximaal 400 woorden)

N.B.: zo mogelijk directe afstemming tussen medische en technische groep, anders hiervoor contact opnemen met de opleiding TG.


De heilige graal van de geneeskunde is de weefselkweek waar het kweken van een nieuw orgaan als ideaal doel wordt gesteld.

Helaas is na vele jaren nog niet veel werkelijk succes geboekt. Het lukt niet goed om een ideale matrix te ontwerpen die een goede basis vormt voor de weefselkweek.

Hierbij wordt vaak uitgegaan van een mathematisch geconstrueerde matrix zoals bijvoorbeeld een geweven matje. Tegenwoordig wordt ook wel collageen gebruikt dat in een bepaalde vorm wordt aangeboden.

Voordat wondverband was uitgevonden gebruikten medicijnvrouwen het web van de hangmatspin als wondbedekking. Dit natuurlijke product heeft antiseptische eigenschappen en biedt ook een matrix van draden op geleide waarvan fibroblasten kunnen uitgroeien.

Hypothese: een natuurlijke matrix in de vorm van spinnenweb van de hangmatspin biedt een gunstige bodem voor nidatie en verdere uitgroei van cellen bij weefselkweken.

De mogelijkheid wordt geboden een experiment te doen waarbij een vergelijking wordt gemaakt tussen weefselkweken van blaasslijmvlies op een kunstmatige matrix en van blaasslijmvlies op een natuurlijke matrix van spinnenweb van de hangmatspin.


Ondertekening:


Datum: 4 januari 2012

Naam indiener: P. Dik


Handtekening indiener:

Gaarne dit formulier retourneren aan:


Universiteit Twente

Opleiding Technische Geneeskunde

Gebouw Noordhorst

Postbus 217

7500 AE Enschede