See Assignments 2011-2012

beeldvorming om een schatting te maken van het aantal functionerende glomeruli in de nier

Voorstel MDO-opdracht

Opleiding Technische Geneeskunde

Universiteit TwenteA. Algemeen


1. Titel MDO-opdracht: Beeldvorming om een schatting te maken van het aantal functionerende glomeruli in de nier.


2. Gegevens instelling/indiener:

Naam indiener: P. Dik en T.P.V.M. de Jong


Instelling/afdeling: UMC Utrecht, afdeling kinderurologie


Contactgegevens: p.dik@umcutrecht.nl


Medisch begeleider: P. Dik


Technologisch begeleider (UT): dr.ir. B. ten Haken
B. Faciliteiten


1. Welke faciliteiten zijn nodig voor een adequate uitvoering van de vraagstelling?

2. Wat zijn daarbij mogelijke risico’s voor de voortgang van de opdracht?
C. Overige opmerkingen

D. Inhoudelijke informatie MDO-opdracht


1. Omschrijving van de technisch geneeskundige vraagstelling (maximaal 400 woorden)

N.B.: zo mogelijk directe afstemming tussen medische en technische groep, anders hiervoor contact opnemen met de opleiding TG.


Vraagstelling: Is het mogelijk het aantal functionerende glomeruli in een nier in te schatten door beeldvormende techniek?

Gedurende het leven sterven in het lichaam cellen af. Het lichaam is vaak in staat tot regeneratie, zoals in de darm. Nierweefsel is echter niet tot regeneratie in staat. In de loop van het leven kan hierdoor in mindere of meerdere mate nierinsufficiëntie ontstaan, zeker ook als er daarnaast ook sprake is van diabetes of cardiovasculaire aandoeningen. Bij mensen met slechts 1 nier kan het van belang zijn te weten hoeveel functionerende nefronen aanwezig zijn alvorens over te gaan tot nefrectomie wegens een tumor of ten behoeve van orgaandonatie. In ons centrum zijn al pogingen gedaan om met MRI een inschatting te doen van het aantal nefronen (11 Tsela op weefselstukje van een nier): deze pogingen waren niet succesvol.

Wellicht is het mogelijk met DMSA Tc99 een inschatting te doen. Doorgaans wordt met een dergelijk renogram gekeken naar schorsafwijkingen of littekens in het nierparenchym en kan een verschil in nierfunctie tussen de linker en de rechter nier worden bepaald. De radioactieve stof bindt zich immers aan de tubuli in de nier. Uit elke glomerulus komt een tubulus.

Wij denken daarom dat het mogeljjk is om aan de hand van de intensiteit van de pixels per nier een inschatting te doen van het aantal glomeruli.

Ook kan gedacht worden aan MRI-DTI: hierbij wordt gekeken naar ‘waterbuisjes’. Het aantal waterbuisjes kan waarschijnlijk gecorrelleerd worden aan het aantal glomeruli.
Ondertekening:


Datum: 4 januari 2012

Naam indiener: P. Dik


Handtekening indiener:

Gaarne dit formulier retourneren aan:


Universiteit Twente

Opleiding Technische Geneeskunde

Gebouw Noordhorst

Postbus 217

7500 AE Enschede