See Assignments 2011-2012

Sympaticus- en parasympaticus-tonus bij blaasfunctiestoornissen

Voorstel MDO-opdracht

Opleiding Technische Geneeskunde

Universiteit Twente


A. Algemeen


1. Titel MDO-opdracht: Sympaticus- en parasympaticus-tonus bij blaasfunctiestoornissen.2. Gegevens instelling/indiener:

Naam indiener: P. Dik en TPVM de Jong


Instelling/afdeling: UMC Utrecht, afdeling kinderurologie


Contactgegevens: p.dik@umcutrecht.nl


Medisch begeleider: P. Dik


Technologisch begeleider (UT): Prof.dr.ir. P.H. Veltink (EWI/S&S)B. Faciliteiten


1. Welke faciliteiten zijn nodig voor een adequate uitvoering van de vraagstelling?2. Wat zijn daarbij mogelijke risico’s voor de voortgang van de opdracht?

geen METC nodig, onderzoek wordt gedaan bij trainingspatienten die opgenomen zijn wegens ernstige incontinentieklachten.


C. Overige opmerkingenD. Inhoudelijke informatie MDO-opdrachtDe blaas en de blaashals worden door het sympatische en parasympatische systeem geinnerveerd. De vullingsfase wordt dus autonoom gereguleerd en ook het leegplassen is een autonome functie. (De somatische innervatie via de nervus pudendus maakt het in noodsituaties mogelijk om de urine op te houden totdat een WC bereikt wordt.) Het leegmaken van de blaas wordt overigens wel vanuit de hersenschors en het pontine mictiecentrum geinitieerd.

Bij incontinentieklachten die ontstaan door overactiviteit van de detrusor wordt vermoed dat er een disbalans zou kunnen bestaan tussen de sympatische en de parasympatische activiteit.

Functio laesa door disbalans van het autonome systeem wordt ook gezien bij Sudeckse atrofie. Dit kan ontstaan na een enkelfractuur of -verstuiking en kenmerkt zich door een afwijkende glanzende huid, veranderde zweetsecretie en gestoorde proprioceptie. Er is mogelijk een analogie: na een blaasontsteking een gestoorde blaasfunctie.

Bij dit MDO worden mogelijkheden onderzocht om de disbalans van het autonome zenuwstelsel aan te tonen bij patienten met detrusor overactiviteit, gegeneraliseerd of op orgaanniveau. Gedacht wordt aan registratie van huidgeleiding, zweetsecretie, huiddoorbloeding, concentratie van glycosaminoglycanen in de urine, pupilgrootte, etc.Ondertekening:


Datum: 4 januari 2012

Naam indiener: P. Dik


Handtekening indiener:


Gaarne dit formulier retourneren aan:


Universiteit Twente

Opleiding Technische Geneeskunde

Gebouw Noordhorst

Postbus 217

7500 AE Enschede