See Assignments 2011-2012

Optimaliseren diagnostisering varicoses

Voorstel MDO-opdracht

Opleiding Technische Geneeskunde

Universiteit TwenteA. Algemeen


1. Titel MDO-opdracht: Optimaliseren diagnostisering varicoses2. Gegevens instelling/indiener:

Naam indiener: Dr Bob Geelkerken, Vaatchirurg

Medisch Spectrum Twente

Tel (0)53 4872510

r.geelkerken@mst.nl


Dr Jean Paul de Vries, Vaatchirurg

St. AntoniusZiekenhuis Nieuwegein

j.vries@antoniusziekenhuis.nl

Medisch begeleider: Dr Bob Geelkerken en Dr Jean Paul de Vries.


Technologisch begeleider (UT): Els Reeuwijk (Imaging)
B. Faciliteiten


1. Welke faciliteiten zijn nodig voor een adequate uitvoering van de vraagstelling?


Ultrasound systeem met Duplex functie (beschikbaar in het ECTM)2. Wat zijn daarbij mogelijke risico’s voor de voortgang van de opdracht?


nvtC. Overige opmerkingen

D. Inhoudelijke informatie MDO-opdracht


1. Omschrijving van de technisch geneeskundige vraagstelling (maximaal 400 woorden)

N.B.: zo mogelijk directe afstemming tussen medische en technische groep, anders hiervoor contact opnemen met de opleiding TG.


Varicosis is een veel voorkomende aandoening. Uit epidemiologisch onderzoek blijkt dat een kwart van de volwassenen enigerlei vorm van varices heeft. De meeste patiënten met klachten over varices worden door de huisarts zelfstandig afgehandeld. In 13% van de consulten wordt verwezen naar een vaatchirurg of dermatoloog. Bij de diagnostiek worden vervolgens diverse onderzoeken verricht, met o.a. tegenwoordig vrijwel altijd Doppler- en duplexonderzoek. De output van deze onderzoeken geven de clinicus te weinig informatie over de ernst van de afwijking van de anatomie van de patiënt, waardoor het bepalen van het ideale behandeltraject voor de individuele patiënt lastig is. De wens is om een model te hebben waar de informatie van de diagnostische onderzoeken ingevoerd kunnen worden, zodat de clinicus op kwantitatieve wijze een beslissing kan maken voor het type behandeling en welk traject behandeld dient te worden.


Onderzoeksvraag: Is het huidige klinische onderzoek en duplex onderzoek voldoende om tot een goede behandeling van varicosis / opp. veneuze insufficiëntie te komen. Is het noodzakelijk om de behandelkeuze bij patiënten met varicosis te standaardiseren middels een geavanceerder veneus druk model en diagnosticum?


Subvragen:

Welke diagnostiek is noodzakelijk bij patiënten met varicosis?

Welke parameters fungeren als input voor het model, oftewel op basis van welke fysiologische parameters functioneert het model?

Wat zijn de cut-off points van de parameters voor een chirurgische behandeling van de varicosis?


Ondertekening:


Datum:

Naam indiener:


Handtekening indiener:

Gaarne dit formulier retourneren aan:


Universiteit Twente

Opleiding Technische Geneeskunde

Gebouw Noordhorst

Postbus 217

7500 AE Enschede