Voorstel MDO-opdracht

Opleiding Technische Geneeskunde

Universiteit TwenteA. Algemeen


1. Titel MDO-opdracht: Pijn en Zenuwstimulatie2. Gegevens instelling/indiener

Naam indiener: Cecile de Vos


Instelling/afdeling: Klinische Neurofysiologie, Medisch Spectrum Twente/

Clinical Neurophysiology, Universiteit Twente


Contactgegevens: email c.devos@mst.nl

tel. 053-487 3532 (b.g.g. 2810)


Medisch begeleider: Michel van Putten (neuroloog/neurofysioloog)


Technologisch begeleider (UT): Cecile de Vos (klinisch fysicus)
B. Faciliteiten


1. Welke faciliteiten zijn nodig voor een adequate uitvoering van de vraagstelling?


Er moet een meetopstelling beschikbaar zijn waarbij evoked potentials gemeten kunnen worden. Om de gemeten signalen te kunnen analyseren is Matlab nodig.


2. Wat zijn daarbij mogelijke risico’s voor de voortgang van de opdracht?


Alle benodigde apparatuur is aanwezig in het het MST en op de UT.

Studenten hebben zelf allemaal toegang tot en kennis van Matlab.

Er wordt niet verwacht dat de voortgang van de opdracht belemmerd wordt door het ontbreken van de juiste faciliteiten

C. Overige opmerkingen

D. Inhoudelijke informatie MDO-opdrachtPijn en Ruggenmergstimulatie

Chronische, perifere pijn kan in het algemeen behandeld worden met medicijnen. Patiënten bij wie medicijnen geen of onvoldoende verlichting van de pijn geven of bij wie ernstige bijwerkingen optreden, kunnen behandeld worden met ruggenmergstimulatie.

Ruggenmergstimulatie (Spinal Cord Stimulation, SCS) is een behandeling waarbij zenuwbanen in het ruggenmerg door middel van elektrische pulsen worden gestimuleerd. In de optimale situatie voelt de patiënt hierdoor nauwelijks of geen pijn meer, maar niet bij iedere patient wordt deze situatie bereikt. Dit komt mede doordat nog niet bekend is wat het exacte werkingsmechanisme van SCS is en welke effecten chronische pijn en SCS precies hebben op verschillende gebieden in het centrale zenuwstelsel.


Evoked Potentials

Evoked Potentials (EPs) zijn de elektrische reacties van de hersenen op stimulatie van een van de zintuigen. Met EEG-elektroden zijn deze reacties te meten, maar de reactie is vaak relatief klein ten opzichte van de rest van de hersenactiviteit die je te gelijkertijd ook meet. Daarom moet eenzelfde stimulus een aantal keer aangeboden worden om de EP, via middeling van de reacties, te kunnen bepalen.


Lopend onderzoek

Binnen onderzoek naar chronische pijn dat nu op de afdelingen Klinische Neurofysiologie en Neurchirurgie gedaan wordt, kijken we naar zowel de relatief pijnloze somatosensorische EPs (SSEP) als naar EPs die het gevolg zijn van pijnlijke prikkels (pijn-EPs). Bij de SSEPs worden de zenuwvezels voor tast (A-beta vezels) gestimuleerd en bij de pijn-EPs de zenuwvezels die pijn doorgeven (A-delta vezels). We gebruiken voor het stimuleren van de verschillende vezels verschillende soorten elektrodes waarvan bekend is dat ze (behoorlijk) selectief een soort zenuwvezels stimuleren. Er wordt op deze manier geprobeerd te achterhalen op welke manier chronische pijn en SCS het verwerken van zowel pijnlijke als andere sensorische signalen beïnvloeden.


Aanleiding en Doel van de opdracht

In een recent artikel van Mouraux e.a. (2010) is onderzoek gedaan naar de werking van de verschillende stimulatie-elektrodes en of deze inderdaad uitsluitend A-delta vezels of A-beta vezels stimuleren. Hun conclusie is dat dat inderdaad gebeurt, maar alleen onder bepaalde voorwaarden. Nu hebben wij de afgelopen tijd metingen gedaan onder net iets andere voorwaarden én hebben we nog wat vragen bij de methode die Mouraux gebruikt heeft.


Het doel van deze MDO opdracht is dan ook om te controleren of wij, bij de metingen die wij gedaan hebben bij patienten met chronische pijn, ook echt selectief de verschillende soorten zenuwvezels gestimuleerd hebben én om te controleren of de methode van Mouraux e.a. volledig betrouwbaar is.

Uitvoering

Op de manier zoals beschreven door Mouraux e.a. kan tijdelijk de werking van de A-delta vezels in een deel van de huid van de hand met capsaicine-creme uitgeschakeld worden. Zowel dit gebied als andere gebieden op de handen zullen met A-delta en A-beta specifieke elektrodes gestimuleerd moeten worden. Daarnaast zal ook met verschillende stimulatiesterktes gestimuleerd moeten worden. Aan de hand van de verschillende Evoked Potentials die op deze manier gemeten zijn, zal een uitspraak gedaan moeten worden over de betrouwbaarheid van de metingen die wij en die Mouraux e.a. gedaan hebben.Literatuur

A. Mouraux, G.D. Iannetti, L. Plaghki, Low intensity intra-epidermal electrical stimulation can activate Ad-nociceptors selectively, PAIN 150: 199–207, 2010
Ondertekening:


Datum: 13/1/2012

Naam indiener: Cecile de Vos


Handtekening indiener: