See Assignments 2011-2012

Meten van de beweegelijkheid van de rug

Voorstel MDO-opdracht

Opleiding Technische Geneeskunde

Universiteit Twente



A. Algemeen


1. Titel MDO-opdracht: Meten van de beweeglijkheid van de rug.



2. Gegevens instelling/indiener:

Naam indiener: Prof. Bart Verkerke, Dr. Chris Baten


Instelling/afdeling: CTW/Vakgroep Biomedische Werktuigbouwkunde


Contactgegevens: g.j.verkerke@utwente.nl, c.baten@rrd.nl


Medisch begeleider: Prof.dr. Hans Rietman (c.baten@rrd.nl)


Technologisch begeleider (UT): Ir Edsko Hekman (e.e.g.hekman@utwente.nl)




B. Faciliteiten


1. Welke faciliteiten zijn nodig voor een adequate uitvoering van de vraagstelling?


Testopstelling, beschikbaar op het Roessingh



2. Wat zijn daarbij mogelijke risico’s voor de voortgang van de opdracht?


Geen






C. Overige opmerkingen





D. Inhoudelijke informatie MDO-opdracht


1. Omschrijving van de technisch geneeskundige vraagstelling (maximaal 400 woorden)

N.B.: zo mogelijk directe afstemming tussen medische en technische groep, anders hiervoor contact opnemen met de opleiding TG.



Voor de correctie van scoliose is een implanteerbaar scoliose-correctie-systeem ontwikkeld. Bestaande systemen, die de rug corrigeren, maken de rug helemaal stijf. In tegenstelling tot deze bestaande systemen behoudt de rug met het nieuw ontwikkelde systeem zijn beweeglijkheid.

Om te testen, of het systeem de dynamische belasting van de rug aan kan, moeten we weten, hoe beweeglijk de rug is.


Doel van de opdracht is:

1.Definiëren van beweeglijkheid van de rug.

2.Selecteren van een meetsysteem, dat de beweeglijkheid van de rug kan meten. Bij het Roessingh zijn verschillende systemen aanwezig.

3.Ontwikkelen van een testprotocol.

4.Uitvoeren van metingen bij een groep proefpersonen.

5.Verslaglegging.








Ondertekening:


Datum: 10 januari 2012

Naam indiener: GJ Verkerke

Handtekening indiener:








Gaarne dit formulier retourneren aan:


Universiteit Twente

Opleiding Technische Geneeskunde

Gebouw Noordhorst

Postbus 217

7500 AE Enschede