See Assignments 2011-2012

Electrogastrografie als diagnosticum bij maagdarmischemie

Voorstel MDO-opdracht

Opleiding Technische Geneeskunde

Universiteit TwenteA. Algemeen


1. Titel MDO-opdracht:

Electrogastrografie als diagnosticum bij maagdarmischemie2. Gegevens instelling/indiener:

Naam indiener: prof dr JJ Kolkman, MST-UMCG en prof dr ir MJAM van de Putten, MST-UT Twente


Instelling/afdeling: Medisch Spectrum Twente, afdelingen maag-darm-leverziekten en neurologie/klinische neurofysiologie


Contactgegevens: j.kolkman@mst.nl


Medisch begeleiders: Prof dr JJ Kolkman

Technologisch begeleider (UT): Prof dr ir MJAM van Putten
B. Faciliteiten


1. Welke faciliteiten zijn nodig voor een adequate uitvoering van de vraagstelling?

Afdeling neurologie en UT (prof van Putten)

1.36-kanaals systeem voor EMG registratie van elektrische signalen van de maag Momenteel met name toegepast voor EEG, maar ook geschikt voor EMG.Medisch Spectrum Twente, afdeling MDL

Gebruikmakend van de laatste inzichten over de diagnostiek en behandeling van maagdarmischemie in MST wordt een inventarisatie gemaakt van de bestaande literatuur over de huidige bevindingen en achtergronden bij EGG. Uit het cohort van inmiddels 705 patienten met bewezen magdarmischemie komen de benodigde testomstandigheden naar voren, nodig voor een goede keuze in de latere testfase. Daarnaast zullen de metingen bij gezonde vrijwilligers hier wordeen uitgevoerd.


2. Wat zijn daarbij mogelijke risico’s voor de voortgang van de opdracht?

Geen.
C. Overige opmerkingen

Deze MDO opdracht is een goed voorbeeld van een verder technische ontwikkeling met een medische toepassing.D. Inhoudelijke informatie MDO-opdracht


1. Omschrijving van de technisch geneeskundige vraagstelling (maximaal 400 woorden)

N.B.: zo mogelijk directe afstemming tussen medische en technische groep, anders hiervoor contact opnemen met de opleiding TG.


Maagdarmischemie ontstaat wanneer er onvoldoende zuurstof in het maagdarmkanaal beschikbaar is. Het kan leiden tot acute klachten en zelfs een darminfarct. De diagnose is uiterst lastig te stellen, en alleen betrouwbaar mogelijk met de huidige gouden standaard, de tonometrie van CO2 in maag en darm. Die test wordt op dit moment alleen door de Maagdarmischemie groep in Enschede, een landelijk expert centrum voor deze aandoening, gebruikt. Hiermee is aangetoond dat de maagdarmischemie een incidentie heeft van 4,1 per 100.000 persoonjaren, goed behandelbaar is, en een goede prognose heeft. Nadeel van de tonometrie is dat deze belastend en uiterst bewerkelijk is. Een ideale alternatieve test moet zowel in rust, als na een maaltijd informatie geven over eventueel zuurstoftekort, en minder belastend en foutgevoelig zijn. In dat kader willen we de mogelijke waarde van het zogenaamde electrogastrogram, of EGG, in de diagnostiek van darmischemie evalueren.


Sedert tientallen jaren wordt, met wisselend succes, door een kleine groep clinici onderzoek gedaan naar de klinische bruikbaarheid van het EGG. De achtergrond van de techniek is dat de maag, net als het hart, een orgaan is met een autonoom werkend zenuwstelsel dat pacemaker activiteit bezit. Deze pacemaker, gelegen op de grens tussen maagcorpus en -fundus, initieert belangrijke voedselbewegingen in het maagdarmkanaal. Bij verschillende ziekten, waaronder ischemie, veranderen die signalen. De huidige techniek wordt uitgevoerd met drie elektroden op de huid van de bovenbuik, voor en na waterinnname. De analyse is redelijk 'simpel' waarbij vooral gekeken wordt naar de frequentie van hoog-amplitudo golven. Daarbij ging het veelal om maagparese en dyspepsie; aandoeningen die een zeer variabele oorzaken en presentatie hebben. De klinische waarde is tot nog toe erg gering geweest. Een aantal maal is gemeld dat bij ischemie zeer ernstige afwijkingen voorkwamen, die verdwenen na een geslaagde vaatoperatie.


De huidige opdracht is een voorstudie voor een groot project waarbij de waarde van een optimaal EGG voor de diagnostiek van maagdarmischemie wordt geëvalueerd.


Deze opdrachte kent vier fasen: 1) literatuuronderzoek naar de achtergrond van EGG-meting en de bevindingen bij maagdarm-aandoeningen, 2) potentiele waarde van meerkanaals EEG metingen en analyse met 3) komen tot een voorstel voor meting (in rust, na eten en bepalen confounders bv spierspanning), 4) enkele pilotmetingen met bovenstaand voorstel.
Ondertekening:


Datum: 13-1-2012

Naam indiener: prof dr JJ Kolkman, prof dr ir MJAM van P:utten


Handtekening indiener:

Gaarne dit formulier retourneren aan:


Universiteit Twente

Opleiding Technische Geneeskunde

Gebouw Noordhorst

Postbus 217

7500 AE Enschede