See Assignments 2011-2012

Intrafractionele tracking en tracing in de radiotherapie m.b.t. magnetische nano deeltjes

Voorstel MDO-opdracht

Opleiding Technische Geneeskunde

Universiteit TwenteA. Algemeen


1. Titel MDO-opdracht: : Intrafractionele tracking en tracing in de radiotherapie m.b.t. magnetische nano deeltjes


2. Gegevens instelling/indiener:

Naam indiener: : Dr. E.B. van Dieren, klinisch fysicus radiotherapie


Instelling/afdeling: Medisch Spectrum Twente, afd radiotherapie


Contactgegevens: 053-4873017 e.vandieren@mst.nl


Medisch begeleider: Dr J.J.. Jobsen, radiotherapeut


Technologisch begeleider (UT): Dr. ir. B. ten Haken, MIRA-NIM
B. Faciliteiten


1. Welke faciliteiten zijn nodig voor een adequate uitvoering van de vraagstelling?


- Toegang tot de radio therapie afdeling à OK

- Simulatie model voor signaal berekening à via NIM2. Wat zijn daarbij mogelijke risico’s voor de voortgang van de opdracht?


C. Overige opmerkingen

D. Inhoudelijke informatie MDO-opdracht


1. Omschrijving van de technisch geneeskundige vraagstelling (maximaal 400 woorden)

N.B.: zo mogelijk directe afstemming tussen medische en technische groep, anders hiervoor contact opnemen met de opleiding TG.


Een belangrijk issue in de radiotherapie is dat de versneller wordt gericht op een tumor die voor de bestralingsdeskundige (laborant) niet (goed) zichtbaar is. Dit wordt i.h.a. opgelost door gebruik te maken van laserlijnen op de huid, of dichtbij zijnde botstructuren die goed zichtbaar zijn op de Röntgenfoto’s die van tevoren gemaakt zijn.

Er zijn allerlei projecten in de radiotherapie die de zichtbaarheid van de tumor moeten vergroten. Bekendste is de MRI versneller, die d.m.v. beeldvorming laat zien of de tumor zich inderdaad in het pad van de stralenbundel bevindt. Veel goedkoper en daarom meer toegepast zijn geïmplanteerde markers of transponders. Echter, niet iedere tumor laat zich probleemloos implanteren (infecties), terwijl ook nog eens door de losse structuur ervan een marker kan gaan “wandelen”.


Magnetische nano-deeltjes worden al enige tijd gebruikt als contrast middel voor de MRI beeldvorming in de diagnostiek. Daarbij zijn twee routes denkbaar:

1- Een aantal deeltjes daarvan hebben orgaan of tumor bindende eigenschappen en zijn daarom bij uitstek geschikt om te markeren waar het doelvolume zich bevindt. Per patiënt kan controle hiervan voor bestraling plaatsvinden op een MRI. Daarna zou met een eenvoudig systeem op de versneller de locatie terug te vinden moeten zijn, waarmee instelling van de bestralingsbundel verbeterd zou kunnen worden.

2-Magnetische nano-deeltjes hebben een bijzondere magnetische response die lokalisatie binnen een groter (menselijk) lichaam mogelijk maakt. Met een vereenvoudigd model kan een realistische schatting gemaakt worden van de nauwkeurigheid waarmee een verplaatsing van die tumor in de patiënt kan worden bepaald binnen een klinische versneller. Deze route lijkt met name bruikbaar wanneer de deeltjes ingekapseld in een capsule in de tumor ingebracht kunnen worden, vergelijkbaar met bv. de brachytherapie


Doel van de studie is te onderzoeken welke route op termijn het beste perspectief biedt om de radiotherapie behandeling te verbeteren en op welke patiënten groep dit als eerste gedemonstreerd zou kunnen worden in een klinische studie, al dan niet in combinatie met andere afdelingen en/of het CMI.


Ondertekening:


Datum:

Naam indiener:


Handtekening indiener:

Gaarne dit formulier retourneren aan:


Universiteit Twente

Opleiding Technische Geneeskunde

Gebouw Noordhorst

Postbus 217

7500 AE Enschede