See Assignments 2011-2012

Ontwikkelen van een goede applicatie techniek om gecombineerde TCD registratie mogelijk te maken voor het non invasief evalueren van de cerebrale hemodynamiek

Voorstel MDO-opdracht

Opleiding Technische Geneeskunde

Universiteit TwenteA. Algemeen


1. Titel MDO-opdracht: Ontwikkeling van een goede applicatie techniek om gecombineerde TCD registratie mogelijk te maken voor het non invasief evalueren van de cerebrale hemodynamiek.


2. Gegevens instelling/indiener:

Naam indiener: Aisha Meel-van den Abeelen


Instelling/afdeling: Afdeling Geriatrie, UMCN St Radboud


Contactgegevens:

Aisha Meel-van den Abeelen

UMCN St Radboud

Route 925

Reinier Postlaan 4

6500 HB Nijmegen

Postbus 9101

024-3615295

Email: a.abeelen@ger.umcn.nl


Medisch begeleider: Aisha Meel-van den Abeelen (Technisch
Geneeskundige)
Drs. Joep Lagro (Geriater)Technologisch begeleider (UT): Prof.dr.ir. M.J.A.M. van Putten
B. Faciliteiten


1. Welke faciliteiten zijn nodig voor een adequate uitvoering van de vraagstelling?

- TCD apparatuur

- Werkplekken2. Wat zijn daarbij mogelijke risico’s voor de voortgang van de opdracht?

- TCD apparatuur is beschikbaar in het hemodynamisch laboratorium van de afdeling Geriatrie. Mogelijk ook aanwezig bij faculteit technische geneeskunde van de UT of mogelijkheden binnen het Medisch Spectrum Twente.

- Werkplekken zijn schaars op de afdeling Geriatrie, dus voorkeur voor uitwerken van de metingen/experimenten op de UT.
C. Overige opmerkingen


Geen


D. Inhoudelijke informatie MDO-opdracht1. Omschrijving van de technisch geneeskundige vraagstelling (maximaal 400 woorden)

N.B.: zo mogelijk directe afstemming tussen medische en technische groep, anders hiervoor contact opnemen met de opleiding TG.

De transcraniële Doppler sonografie (TCD) is een vooraanstaande technieken wanneer het gaat om het non-invasief evalueren van de cerebrale hemodynamiek. Op een niet-invasieve manier wordt met frequenties van 2 megahertz op selectieve plaatsen, de zogenaamde akoestische vensters, door de intacte schedel heen gedrongen en met behulp van de Doppler techniek de doorstromingssnelheid van het bloed te meten.

Op de afdeling Geriatrie wordt deze techniek vooral toegepast op onderzoeksgebied, maar deze techniek is ook veel te vinden in de kliniek (bijvoorbeeld op de IC).


Deze techniek heeft ook een aantal beperkingen. Het kost bijvoorbeeld veel tijd en moeite om het akoestisch venster te vinden. Daarnaast is het erg lastig om de Dopplerprobe zo te fixeren dat deze tijdens de meting in de goede positie blijft ten opzicht van het akoestisch venster. Dit maakt de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid erg afhankelijk van het enthousiasme en de ervaring van de onderzoeker. Op dit moment wordt de Doppler bevestigd met behulp van een verstelbare hoofdband (zie figuur 1). Deze hoofdband beperkt echter je bewegingsvrijheid tijdens het positioneren van de Dopplerprobe en beperkt plaatsing van verdere meetapparatuur. Verder verschuift de hoofdband tijdens metingen vaak door bewegingen en biedt de hoofdband niet de mogelijkheid om iedere meting precies hetzelfde uit te voeren, dit maakt de reproduceerbaarheid lager.


Omdat de nauwkeurigheid van het onderzoek zo “operator-” en “applicatie” afhankelijk is, is het van groot belang dat er een geavanceerde bevestigingsmethode wordt ontwikkeld. Waarbij de volgende eigenschappen van de methode centraal moeten staan:

-Gemakkelijk te bevestigen

-Korte applicatietijd

-Zo comfortaal mogelijk voor de patiënt

-Optimale signaalkwaliteit

-Signaal wordt behouden tijdens lichaamsbeweging

-Verhogen van de reproduceerbaarheid


De opdracht/vraagstelling voor dit MDO is

om een methode te ontwikkelen waarmee de TCD optimaal gebruikt kan worden in klinische setting.


Uitwerking: De studenten worden uitgedaagd om hun eigen technische, anatomische en fysiologische kennis te gebruiken om een gemakkelijke, reproduceerbare, niet invasieve techniek te ontwikkelen waarmee de hersendoorbloeding (TCD) geregistreerd kan worden. Hiertoe dient eerst gekeken te worden naar de huidige situatie. Hiervoor kunnen de studenten zelf metingen uitvoeren met de TCD. Waarna er in kaart moet worden gebracht wat er nodig is om de TCD beter toepasbaar te maken in de kliniek. Vervolgens kan er een methode worden ontwikkeld, welke geëvalueerd moet worden op het gebied van de signaalkwaliteit, reproduceerbaarheid, de aanbreng techniek, de robuustheid, kosten en comfort voor de patiënt.
Ondertekening:


Datum:

Naam indiener:


Handtekening indiener:

Gaarne dit formulier retourneren aan:


Universiteit Twente

Opleiding Technische Geneeskunde

Gebouw Noordhorst

Postbus 217

7500 AE Enschede