See Assignments 2011-2012

Does cross-hearing deteriorate directional hearing

Voorstel MDO-opdracht

Opleiding Technische Geneeskunde

Universiteit TwenteA. Algemeen


1. Titel MDO-opdracht:


Does cross-hearing deteriorate directional hearing?


2. Gegevens instelling/indiener:

Naam indiener:


Prof.dr. Ad Snik


Instelling/afdeling:


Hearing & Implants

Department of ENT

Radboud University Nijmegen Medical Centre

Comeniuslaan 4
6525 HP Nijmegen

The Netherlands


Contactgegevens:


a.snik@kno.umcn.nl

024-36 17 208


Medisch begeleider:


Prof.dr. A.F.M. Snik (Klinisch-Fysicus / Audioloog)


Technologisch begeleider (UT):


Prof.dr. R.J.A. van Wezel (Neurofysioloog)B. Faciliteiten


1. Welke faciliteiten zijn nodig voor een adequate uitvoering van de vraagstelling?


Beschikbare faciliteiten: Audiometrie opstelling afdeling KNO en richtinghooropstelling van de afdeling Biofysica, Radboud Universiteit Nijmegen.


Beengeleiders (BCD, BAHA)


Materiaal om unilaterale doofheid te simuleren, gehoorbeschermers

2. Wat zijn daarbij mogelijke risico’s voor de voortgang van de opdracht?


Vraagstelling niet te beantwoorden met proefpersonen.C. Overige opmerkingen


Er zijn verschillende implantaten waarmee het gehoor hersteld kan worden. Voorbeelden hiervan zijn cochleaire implantaten (voor dove en ernstig slechthorende), beengeleiders (voor mensen met geleidingsverlies), middenoorimplantaten (voor mensen met geleidingsverlies en/of perceptief verlies) en het conventionele hoortoestel (voor mensen met perceptief verlies).


Over het algemeen zijn mensen met een implantaat zeer tevreden wat betreft spraakverstaan in een omgeving zonder achtergrond lawaai. Spraakverstaan in een situatie met achtergrond lawaai of in een omgeving met meerdere geluidsbronnen (kroeg, cocktail party effect) verloopt over het algemeen moeizaam. De reden hiervoor is dat voor spraakverstaan in zo’n omgeving binaurale integratie van de auditieve input noodzakelijk is.


Binaurale integratie is ook crusiaal voor richtinghoren. Bij richtinghoren in het horizontale vlak maak je gebruik van tijdsverschillen (ITDs) en intensiteitsverschillen (ILDs) tussen de twee oren.


Bij de afdeling Biofysica in Nijmegen hebben we een opstelling waarmee we de richtinghoor capaciteit nauwkeurig kunnen bepalen (http://www.mbfys.ru.nl/~johnvo/). Onze verwachting is dat wanneer mensen met een implantaat kunnen richtinghoren ze ook beter in staat zullen zijn om spraak te verstaan in situaties met achtergrond lawaai.


Voor de duidelijkheid vind je hieronder een representatief voorbeeld van de nauwkeurige geluidslokalisatie door een proefpersoon met normaal gehoor.Het project zal uitgevoerd worden onder begeleiding van Dr. M.J.H. Agterberg.


D. Inhoudelijke informatie MDO-opdracht


1. Omschrijving van de technisch geneeskundige vraagstelling (maximaal 400 woorden)

N.B.: zo mogelijk directe afstemming tussen medische en technische groep, anders hiervoor contact opnemen met de opleiding TG.


Bij richtinghoren met een beengeleider (BCD, BAHA) wordt behalve de ipsilaterale cochlea ook de contralaterale cochlea gestimuleerd. Dit noem je cross-hearing. Dit cross-horen heeft mogelijk een negatief effect op het richtinghoren. Een middenoorimplantaat (bv. De Vibrant Sound Bridge) veroorzaakt geen cross stimulatie. We vragen ons af of het mogelijk is om aan te tonen dat cross-horen (via beengeleiding, de schedel) geluidlokalisatie beinvloedt.


Bij normaal horende proefpersonen kunnen we unilaterale geleidingsverliezen simuleren door een oor te ‘pluggen’ en af te dekken met een gehoorbeschermer. We kunnen dan het binaurale richtinghoren weer herstellen met een beengeleider op een beugel. Tijdens richtinghoortesten kunnen we ook een beengeleider op bijvoorbeeld het voorhoofd plaatsen om te maskeren.


De MDO-opdracht is dat vastgesteld moet worden of cross-horen inderdaad het richtinghoren kan verstoren. Wanneer dit het geval is moet er een aanbeveling komen voor de best mogelijke aanpassing bij patienten met unilateraal geleidingsverlies.Ondertekening:


Datum: 5 December 2011

Naam indiener:

Prof.dr. Ad SnikHandtekening indiener:

Gaarne dit formulier retourneren aan:


Universiteit Twente

Opleiding Technische Geneeskunde

Gebouw Noordhorst

Postbus 217

7500 AE Enschede