Vacancies Archive

eVita-promovendus

Binnen de vakgroep Psychologie, Gezondheid en Technologie van de Universiteit Twente is een vacature voor een


Promovendus “eHealth, evaluatie van het gebruik en de implementatie van een interactief web-based zorgplatform (eVita) voor de integrale aanpak van chronische zorg voor diabetes, COPD en Hartfalen”

(beoogde startdatum: 1-2-2013 tot 1-2-2016)


Insteek

De Universiteit Twente doet in opdracht van de “Stichting Zorg Binnen Bereik” onderzoek naar het functioneren van een web-based interactief zorgplatform (eVita) voor de integrale aanpak van chronische zorg, gericht op patiënten met Diabetes, COPD en Hartfalen. Achmea (Zorgverzekeraar) en Philips Health Care hebben gezamenlijk de “Stichting Zorg Binnen Bereik (ZBB)” opgericht met als doel om de chronische zorg te innoveren vanuit het perspectief van zorg op maat en kostenbeheersing. Het interactieve zorgplatform moet daarvoor de ondersteuning bieden. Het onderzoek sluit aan op drie afzonderlijke studies waarin de klinische effecten en kosteneffecten van telezorg worden bestudeerd (Julius Center for Health Sciences and Primary Care, Universiteit Medisch Centrum Utrecht; Universitair Medisch Centrum Leiden en Kenniscentrum voor Ketenzorg Zwolle in samenwerking met Vrije Universiteit Amsterdam). Het zorgplatform eVita wordt ontwikkeld door Vital Health, in samenwerking met de onderzoeksteams van Universitair Medisch centrum Utrecht en Leiden, Vrije Universiteit van Amsterdam en Kenniscentrum Zwolle. Het onderzoek richt zich op 4 thema’s: 1) Hoe wordt het eVita platform gebruikt? (adherentie) 2) Door wie wordt het eVita platform gebruikt (gebruikersprofielen), 3) Hoe wordt het eVita platform door de stakeholders gewaardeerd (gebruikersgerichtheid, persuasiviteit; servicegerichtheid), 4) Hoe integreert het eVita platform met zorgpaden voor chronische zorg? Welk business model past bij de implementatie van het eVita zorgplatform?


Het onderzoek sluit aan bij methoden en technieken die ontwikkeld zijn en toegepast worden door onderzoekers van het Centrum voor eHealth Research & Disease Management. Er wordt gebruik gemaakt van mixed methods, waarbij kwantitatieve en kwalitatieve gegevens verzameld worden over het gebruik en de gebruikers (logdata; surveys; usability-metingen) en over de implementatie (business modelling).


Er is in het project al enig voorwerk gedaan; de onderzoeksopzet is afgestemd met de onderzoekcoördinatoren van de betrokken partijen. Er zijn voorbereidingen getroffen voor het verzamelen van logdata in overleg met Vital Health. Er is een klankbordgroep voor de coördinatie van de diverse onderzoekslijnen (klinisch, kosten, gebruik). Het vernieuwend aspect van dit onderzoek is dat er voor het eerst een integrale evaluatie plaats vindt van de effectiviteit van een zorgplatform voor meerdere chronische aandoeningen. Innovatief in eHealth onderzoek is de verzameling van gebruik en implementatie gegevens over de individuele casussen (DM, COPD, HF) heen. Het project Zorg Binnen Bereik zet daarmee een eerste stap naar een holistische, ofwel integrale, aanpak van eHealth (kosteneffecten, klinische effecten, gebruikseffecten).


Het doel van de aanstelling is dat je een opleiding volgt tot wetenschappelijk onderzoeker die uitmondt in een dissertatie binnen een periode van 3 jaar (bij 1,0 fte). Als onderdeel van opleiding en begeleiding word je in de gelegenheid gesteld onderwijs te volgen bij de Graduate School of Medical Sciences (RUG), in samenwerking met Health Psychology (UT/RUG).Tevens is het mogelijk om cursussen te volgen die internationaal, online, aangeboden worden op het gebied van eHealth en data-analyse.


Functieprofiel
Wij zoeken een afgestudeerde wetenschapper op het gebied van ontwerp en implementatie van zorgtechnologie. Ervaring in het verzamelen en evalueren van logdata en in kwalitatief onderzoek is een pré. In het bijzonder wetenschappers op het snijvlak van gezondheidszorg en technologie of informatica; zoals medische informatiekunde, gezondheidswetenschappen (HTA), technische geneeskunde, medische psychologie met technologie.


Tevens zoeken we in de kandidaat een voor het beoogde project goede mix van eigenschappen en vaardigheden, waaronder:

- passie voor eHealth

- affiniteit met chronische zorgprocessen

- goede analytische vaardigheden

- wetenschappelijke integriteit

- de bereidheid om in een multidisciplinair team samen te werken

- goede ‘zelf-organisatorische’ vaardigheden (bijvoorbeeld planning en publicaties)

- creatief en ondernemend (netwerken)

- ervaring in de gezondheidszorg is een pré

- goede communicatieve vaardigheden, in Nederlands en Engels, mondeling en schriftelijk


Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden je een tijdelijk dienstverband voor drie jaar (fulltime; een aanstelling voor 80% of 90% behoort tot de mogelijkheden) dat wordt afgesloten met een te verdedigen proefschrift. Het salaris bedraagt in het eerste jaar € 2.379,00 bruto per maand, oplopend tot € 2.612,00 bruto per maand in het derde jaar.


Binnen de aanstelling kun je rekenen op goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Je wordt aangesteld bij de Universiteit Twente; voor overleg zal je regelmatig contact hebben met de andere onderzoekspartijen. Tevens is het mogelijk om internationaal aan te sluiten bij onderzoekscentra (Universiteit Waterloo, Toronto Canada; Universiteit Oulu, Finland). Hierdoor word je in de gelegenheid gesteld om je binnen een stimulerende en innovatieve onderzoek omgeving wetenschappelijk breed te ontwikkelen.


Informatie
Heb je belangstelling? Dan kun je voor nadere inlichtingen contact opnemen met de projectleider, dr. Lisette van Gemert-Pijnen (e-mail: j.vangemert-pijnen@utwente.nl).


Sollicitatie

Je sollicitatie, vergezeld van een Curriculum Vitae incl. cijferlijsten en de namen en e-mail adressen van twee referenten (bijlage 1), je afstudeerwerkstuk/scriptie in digitale vorm (bijlage 2), kun je tot 7 januari a.s. richten aan de Universiteit Twente (via de link “solliciteer direct”). De vacaturetekst kun je vinden op de volgende site: http://www.utwente.nl/vacatures/.