Vacancies Archive

Promovendus Spraaktechnologie - Universiteit Gent


Interesse voor spraaktechnologisch onderzoek met een maatschappelijke relevantie?Achtergrond

Jaarlijks telt men in Vlaanderen en Nederland 4000 nieuwe gevallen van hoofd- en halskanker. Dankzij nieuwe behandelingen is de kans op overleven van die patiënten sterk gestegen, maar dat neemt niet weg dat die mensen toch vaak moeite ondervinden bij het eten, drinken en communiceren. De communicatieproblemen zijn deels te verhelpen door een aangepaste spraak-revalidatie die ondersteund is door een regelmatige beoordeling van de spraakkwaliteit. Recent doctoraatsonderzoek aan de UGent heeft aangetoond dat spraaktechnologie hiervoor op termijn een goedkope en betrouwbare oplossing kan bieden. Automatische spraakanalyse vergt immers weinig tijd en levert steeds hetzelfde resultaat op voor dezelfde spraakopname. De thans gangbare perceptuele evaluatie (door een luisteraar) vergt veel meer tijd en levert een fluctuerend resultaat op. Kom op tegen Kanker en het Nederlands Kankerinstituut (Amsterdam) stellen vanaf 1 juli fondsen ter beschikking van de UGent voor het uitdiepen en valideren van het onderzoek.


Jobbeschrijving

De bedoeling is om nieuwe spraakanalysemethodes te ontwikkelen die kunnen leiden tot een volautomatische beoordeling van spraakkwaliteit. De analyses moeten voldoende betrouwbaar en gedetailleerd zijn om als standaard meetinstrumenten te kunnen fungeren bij de selectie en opvolging van een revalidatiestrategie. Op het programma staan: het verder reduceren van de foutmarges zodat kleine positieve effecten van een therapie nauwkeurig te meten zijn, het robuust maken van de methodes zodat afwijkingen ten gevolge van het gebruik van een microfoon van mindere kwaliteit, het spreken met een accent, het maken van leesfouten, etc. ten onrechte als spraakproblemen van de patiënt worden aangezien en het uitdenken van nieuwe methodes die meer aspecten van spraakkwaliteit kunnen meten dan tot hiertoe het geval was, inclusief aspecten die rechtstreeks naar de onderliggende oorzaken van de spraakproblemen verwijzen.


Profiel

We zoeken een pas afgestudeerde master in de ingenieurswetenschappen met interesse voor digitale spraakverwerking en spraakherkenning. De persoon zal regelmatig moeten samenwerken met artsen en therapeuten van het UZ van Antwerpen en het NKI van Amsterdam, mensen die zullen instaan voor de coördinatie van de klinische validatie van de technologie.Wat wij bieden

We bieden u de kans om vier jaar wetenschappelijk onderzoek uit te voeren in een nieuw en beloftevol domein, en daarin een doctoraat te behalen. Er is gelegenheid voor het uitbouwen van internationale contacten (deelname aan conferenties, studieverblijven in het buitenland). Interesse? Stuur dan uw cv voor 8 juni naar martens@elis.ugent.be (Jean-Pierre Martens).