Vacancies Archive

VACATURE senior onderzoeker

VACATURE


Roessingh Research and Development (RRD) is een onderzoeksinstituut gevestigd in Enschede met als doel hoogwaardig onderzoek te doen op het gebied van telemedicine en revalidatietechnologie dat leidt tot innovaties in de revalidatiezorg. RRD is verbonden aan het Roessingh, centrum voor revalidatie te Enschede. Het onderzoeksinstituut heeft ongeveer 50 medewerkers in dienst (o.a. biomedische ingenieurs, bewegingswetenschappers, revalidatieartsen, informatici en psychologen). RRD werkt intensief samen met de Universiteit Twente, met veel nationale en internationale onderzoekscentra en zorginstellingen en kent 3 hoogleraren met een deeltijd aanstelling aan de universiteit. Het onderzoek binnen RRD is in twee clusters georganiseerd: revalidatietechnologie en telemedicine. Het cluster telemedicine wordt aangestuurd door een clustermanager die samen met de directeur telemedicine verantwoordelijk is voor het uitzetten van het beleid. Binnen elk cluster zijn senior onderzoekers, onderzoekers, promovendi en projectmedewerkers actief. Voor het cluster telemedicine is RRD op zoek naar eenSenior onderzoeker (m/v)Onderzoeksbeschrijving

Het cluster telemedicine heeft de volgende doelstelling.


“Het realiseren van nieuwe, succesvolle, ICT ondersteunde toepassingen ter

verbetering van diagnostiek en behandeling van de mens met een aandoening, die als gevolg daarvan problemen ervaart aan het houdings- en bewegingsapparaat.“


Deze toepassingen stellen de patiënt in staat om in zijn dagelijkse omgeving zelfstandiger te werken aan het verbeteren/handhaven van zijn functioneren. Hiervoor wordt de patiënt voorzien van adequate monitoring en behandeling, gesuperviseerd door professionals op afstand. Het onderzoek binnen het cluster telemedicine richt zich op het ontwerp, de ontwikkeling en evaluatie tot aan daadwerkelijke implementatie in de klinische praktijk. Om dit te realiseren kent het cluster de volgende 4 onderzoekslijnen:

1.User interaction. Dit betreft voornamelijk sensing technologie, om relevante aspecten van het functioneren van de mens kwantitatief in kaart te brengen;

2.Technology supported coaching and training. Onderzoek gericht op effectieve strategieën voor feedback;

3.Service requirements, acceptance en evaluatie. Deze lijn richt zich op onderzoek naar preferenties van eindgebruikers t.a.v. telemedicine toepassingen, het ontwikkelen van functionele service design en het evalueren van de prototypes;

4.Technology platform. Deze lijn richt zich op onderzoek en ontwikkeling van de infrastructuur die de onzichtbare backbone vormt van de telemedicine applicatie.


Werkzaamheden

Als senior onderzoeker bent u verantwoordelijk voor het ontwikkelen en in stand houden van een eigen onderzoekslijn waarbinnen vaak meerdere projecten lopen en werkt u in een multidisciplinair team. Uw taken richten zich hierbij primair op het:

•initiëren van omvangrijke nationale en internationale onderzoeks-/ontwikkelprojecten passend binnen de scope van het cluster;

•coördineren en bewaken van samenhangende onderzoeks-/ontwikkelprojecten;

•voorbereiden en verrichten van onderzoek;

•verzorgen van wetenschappelijke onderzoekspublicaties;

•leidinggeven aan een onderzoekslijn, bestaande uit zowel inhoudelijke begeleiding en coaching van promovendi alsook het uitvoeren van gemandateerde managementtaken vanuit de clustermanager.


Wij vragen

Wij zoeken een enthousiaste en gedreven medewerker met interesse in de zorg en technologie. U beschikt over een academische opleiding en bent gepromoveerd. Goede contactuele eigenschappen en vasthoudendheid zijn een vereiste. U bent in staat om zelf structuur aan te brengen binnen een nieuw onderzoeksterrein. U beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden in het Nederlands en het Engels, zowel mondeling als schriftelijk. Aantoonbare vaardigheden op het gebied van wetenschappelijke publicaties is een pré.


Wij bieden

Een uitdagende fulltime functie voor in eerste instantie de duur van een jaar. Bij gebleken geschiktheid zal het contract worden omgezet naar onbepaalde tijd. De functie is afhankelijk van uw ervaring ingeschaald in FWG 65, met een maximum van € 4820,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek. Op de arbeidsovereenkomst is de CAO-Ziekenhuizen van toepassing.


Informatie

Nadere informatie over deze functie kunt u verkrijgen bij Prof. Miriam Vollenbroek-Hutten of Prof. Hermie Hermens, te bereiken via telefoonnummer 053 - 4875703.


Reacties

U kunt vóór 20 januari 2013 schriftelijk solliciteren via www.zorgselect.nl vacaturenummer 18058.

De eerste gespreksronde zal plaatsvinden op 11 februari 2013.