Vacancies Archive

Beeldvormende technieken binnen de Tandheelkunde

Vacature: Beeldvormende technieken binnen de Tandheelkunde

Voltijdsaanstelling (1.0 fte)


Studenten Tandheelkunde dienen kennis te hebben aangaande diagnostische technieken welke gebruikt worden voor de beoordeling van de gezondheid van de mond. In dit kader wordt in de opleiding veel aandacht besteed aan röntgendiagnostiek, als een methode die bijzondere kennis en vaardigheden van de tandarts vraagt, in verband met zijn of haar verantwoordelijkheid voor de blootstelling van personen in de praktijk (patiënten en medewerkers) aan ioniserende straling. Onderwijs wordt gegeven betreffende intraorale en extraorale röntgen opname technieken (principes, interacties van röntgenstraling, stralingshygiëne, interpretatie van opnames). Een tandarts wordt gedurende de bachelorfase van de studie Tandheelkunde wat betreft deskundigheid opgeleid tot het zg. 5AM niveau. Daarnaast wordt gedurende de masterfase aandacht besteed aan diverse andere vormen van beeldvormende technieken, zoals cone beam technologie (CBCT) en het gebruik van intra-orale scanners en digitale camera’s. Er wordt aandacht besteed aan de onderliggende opname principes en technieken, het maken van optimale digitale beelden en het bewerken van bestaande beelden. De totale studiebelasting voor de studenten Tandheelkunde bedraagt tijdens de bachelor- en master-fase 440 SBU. Tevens dienen studenten Tandheelkunde, zowel tijdens hun bachelor- als master-fase een onderzoeksproject uit te voeren. Er worden in dit kader ook onderzoeksprojecten uitgevoerd naar het gebruik en de mogelijkheden van diverse beeldvormende technieken.

Naast het onderwijs spelen beeldvormende technieken ook een steeds belangrijker rol in het tandheelkundig onderzoek. Binnen het onderzoeksveld heeft zich een verdere digitalisering van het verkrijgen en bewerken van beelden voorgedaan, o.a. licht microscopie, electronen microscopie, PET/SPECT en micro-CT (in vitro en in vivo). In het onderzoek gaat het niet alleen om de interpretatie, maar ook om de verdere ontwikkeling van beeldvorming voor specifieke onderzoeksvragen (o.a. op het gebied van de regeneratieve geneeskunde en restauratieve tandheelkunde).

De functie betreft zowel het geven van onderwijs als het verrichten van onderzoek (het onderzoek dient te leiden tot een academische promotie).


Nadere informatie bij:

Prof.dr.J.A.Jansen

Afdelingshoofd Tandheelkunde

Tel.: 024-3614920

e-mail: j.jansen@dent.umcn.nl