Regelingen en procedures

Procedure cursus Laboratory Animal Science

Procedure cursus Laboratory Animal Science (Proefdierkunde)


Studielast:

Tot 1 september 2013 was de cursus ‘Laboratory Animal Science’/ LAS een verplicht onderdeel van het TM curriculum met een omvang van 3 EC. Per 1 september 2013 is dit onderdeel uit het curriculum van het derde masterjaar gehaald en is de omvang van de Klinische specialisatiestage opgehoogd met 3 EC naar 60 EC. Mocht de cursus toch gevolgd en met positief resultaat behaald worden, dan wordt dit beschouwd als een onderdeel van de Klinische specialisatiestage.


Financiering:

Studenten die tijdens de Klinische specialisatiestage een cursus volgen die van belang is voor de stage, doen dit in principe op kosten van de stage instelling. Met betrekking tot de financiering van de LAS cursus is een overgangsperiode vastgesteld waarin de opleiding bereid is de kosten voor deze cursus te dragen mits de student en de stage aan de voorwaarden voldoen.


De voorwaarden zijn:

•De student stond vóór 1 september 2012 al ingeschreven als TM student;

•De LAS cursus wordt vóór 1 januari 2015 afgerond;

•De UT hoogleraar/UT technologisch begeleider, die de afstudeerstage begeleidt, is van oordeel dat de cursus Laboratory Animal Science zinvol is omdat de student in de opdracht met dierproeven te maken krijgt (via aanvraagformulier);

•De opleidingsmanager heeft vooraf goedkeuring gegeven (via aanvraagformulier);

•De cursus wordt met een voldoende afgerond.Procedure voor het volgen van de cursus:

1.Studenten melden zich bij het TG-Secretariaat via het ingevulde formulier Melding deelname Laboratory Animal Science cursus. Definitief akkoord wordt gegeven door de opleidingsmanager.


2.Na akkoord van de opleidingsmanager meldt de student zich rechtstreeks aan bij de universiteit die de opleiding aanbiedt. De student stuurt een kopie van de aanmelding aan het secretariaat TG. Bij aanmelding kan onderstaand factuuradres worden ingevuld:

Universiteit Twente

Faculteit TNW

T.a.v. TG-Secretariaat

Postbus 217

7500 AE Enschede


3.Na met voldoende resultaat afsluiten van de cursus zorgt de student dat de opleiding (TG secretariaat) een bewijs daarvan krijgt.


4.De opleiding betaalt de rekening of stuurt deze door aan de student. De opleiding vergoedt geen cursuskosten als blijkt dat student zonder toestemming vooraf de cursus heeft gevolgd.

De cursuskosten worden uitsluitend betaald door de opleiding als en nadat de student de cursus met een voldoende resultaat heeft afgesloten.


5.Annulering van de aanmelding:

Op de website van de universiteit die de cursus verzorgt staan regels met betrekking tot annulering en de kosten die daaraan verbonden zijn. Een kopie van de annulering moet gestuurd worden naar het TG-Secretariaat. Als de aanmelding niet tijdig wordt geannuleerd worden de annuleringskosten en de kosten van de cursus doorberekend aan de student. De prijs van de cursus varieert van euro 1550,= tot ca. 1770,=.
Toelichting op de cursus:


Algemeen:

Het derde jaar van de masteropleiding Technical Medicine staat in het teken van onderzoek. Bij de uitvoering van sommige afstudeeropdrachten kan het zinvol zijn dat de student de cursus Laboratory Animal Science heeft gevolgd. De cursus beslaat twee weken en aan het eind van de week daarop volgend wordt een examen afgenomen. Tevens wordt een practicumbeoordeling gegeven.


Cursuslocatie en cursusdata:

De LAS-cursus wordt verzorgd door het Centraal Dierenlaboratorium(CDL) van het Universitair Medisch Centrum St. Radboud te Nijmegen en door de universiteiten van Groningen en Utrecht.

Studenten dienen zelf contact op te nemen met de betreffende universiteit en dienen zelf de aanmelding te regelen. Op de website van de universiteiten staat nadere informatie over de cursus vermeld evenals data waarop de cursus gedurende het collegejaar wordt aangeboden. Kopie van de aanmelding moet gestuurd worden naar het TG-Secretariaat.

Studenten van TM die starten met hun klinische specialisatiestage voldoen aan de toelatingseisen voor de LAS cursus. Vermeld hiervoor op het inschrijfformulier dat je student Technical Medicine aan de Universiteit Twente bent.


In ontvangst nemen van het resultaat en het certificaat:

Bij het afsluiten van de cursus ontvangt de student een melding van het behaalde resultaat. Deze melding moet worden doorgestuurd naar het TG-Secretariaat i.v.m. de financiële afhandeling. Het bijbehorende certificaat bij het positief afsluiten van deze cursus ontvangt de student echter pas bij uitreiking van het masterdiploma. Vanwege een wettelijk vastgestelde eis mag het document namelijk alleen worden uitgereikt aan gediplomeerde masters. De certificaten van de cursus die door het CDL van Nijmegen wordt verzorgd, worden naar de UT gestuurd en bewaard in het afstudeerdossier van de student, dat wordt beheerd door Technische Geneeskunde. Certificaten van cursussen verzorgd door andere universiteiten worden ter plekke bewaard en aan de student overhandigd na overlegging van een gewaarmerkte kopie van het masterdiploma. Instructies hierover ontvangt de student bij aanmelding of afsluiting van de cursus.
Nuttige adressen:


Website CDL Nijmegen:

http://www.umcn.nl/Research/Departments/cdl/Pages/Courseonlaboratoryanimalscience.aspx


Website RUG:

http://www.rug.nl/research/gradschool-medical-sciences/phd-programme/courses/research-specific/laboratory-animal-science


Website UU:

http://www.uu.nl/faculty/veterinarymedicine/nl/organisatie/departementen/ddwm/onderwijs/excurr/pdkart9/Pages/default.aspx