Regelingen en procedures

Vergoeding reiskosten in verband met M2 en M3 stages

Vergoeding reiskosten in verband met M2 en M3 stages


Uitgangspunt:

De student maakt gebruik van een OV-weekkaart. De eventuele keuze om in afwijking hiervan een OV-weekendkaart te benutten vloeit voort uit een individuele afweging en keuze van de student zelf.


In de periode half juli – half augustus is de OV-weekkaart slechts als kortingskaart geldig. In deze periode kunnen reiskosten die worden gemaakt in verband met stage- en onderwijsverplichtingen (bijvoorbeeld de terugkomdagen) worden gedeclareerd. Declaratieformulieren zijn verkrijgbaar bij het secretariaat van Technische Geneeskunde.