Regelingen en procedures

Belangrijke informatie Radiation Expertise

BELANGRIJKE INFORMATIE RADIATION EXPERTISE aug14

BELANGRIJKE INFORMATIE RADIATION EXPERTISE

Het vak Radiation Expertise is geroosterd in het eerste kwartiel in de master 1 op maandag en donderdag en is verplicht voor de track Medical Imaging and Interaction. Er behoren 1,5 practicumdagen bij, die buiten de maandag en de donderdag kunnen vallen. Het vak wordt afgesloten middels een landelijk examen en als je het vak met een voldoende hebt afgerond ben je stralingsdeskundige niveau 3.

Radiation Expertise is een pittig vak en we raden je aan om goed na te denken of je dit vak wilt doen. Als je het gaat volgen is het verstandig om vanaf het begin er intensief mee bezig te zijn en te blijven. Mocht je twijfelen over het feit of je Radiation Expertise wilt kiezen, dan is het verstandig om met studenten te spreken die het vak hebben gevolgd, met trackcoördinator en/of studieadviseur.

Je volgt het vak tegelijk met BME en een aantal TNers en wordt verzorgd door docenten uit Nijmegen, en een docent uit Enschede. Mede hierom vraagt de organisatie rondom dit vak veel aandacht.

Het maximum aantal studenten TM voor het practicum is 40 studenten. Om deze redenen stellen we een limiet van 48 studenten voor het practicum. De MII-studenten krijgen uiteraard voorrang en worden sowieso toegelaten; anderen als er plek is (ook afhankelijk van het aantal BME en TN studenten).

Het vak wordt afgesloten met een landelijk examen. Dit zal in december, de herkansing is half mei van het volgende jaar. MSS-studenten kunnen natuurlijk het vak ook doen, maar er is geen ruimte gemaakt in het rooster.

Ik wil je verzoeken je tijdig in te schrijven voor het vak in Osiris; dit kan tot 1 dag voor de start van het vak. Mocht er een overschrijding zijn van het aantal studenten, dan wordt er op basis van loting bepaald wie mee kan/mag doen. Voorwaarde hiervoor is dan wel, dat je je Bachelordiploma hebt.


Examendata kalenderjaar 2014:

8 december 2014 (herkansing)

11 mei 2015

14 dec 2015 (herkansing)