Regelingen en procedures

Overgangsregeling Master M1 2013-2014

Overgangsregeling Master M1 2013-2014


Track Medical Imaging & Interventions

Geen wijzigingen


Track Sensing & Stimulation

In het academisch jaar 2013-2014 worden dezelfde vakken aangeboden als in het jaar daarvoor. Er komt echter wel een wijziging in de volgorde van aanbieden:

Het vak ‘Advanced Techniques for Signal Analysis’ verschuift van kwartiel 2 naar kwartiel 3.

Het van ‘Identification of Human Motor Control’ verschuift van kwartiel 3 naar kwartiel 4.

Het vak ‘Dynamic Behaviour of Neural Networks’ gaat van kwartiel 4 naar kwartiel 2.


Overgangsregeling

Voor studenten die door deze verplaatsing van vakken vertragen, wordt in overleg met de docenten van het desbetreffende vak een oplossing gevonden. Studenten die van deze mogelijkheid gebruik willen maken kunnen zich tot uiterlijk 1 oktober melden bij de studieadviseur.

Voor ATSA is er al een overgangsregeling: De docenten zullen de studenten tijdens het 2e kwartiel via groepsbegeleiding door de ATSA stof leiden. Het vak wordt afgesloten met een tentamen en/of opdrachten. Studenten die van deze mogelijkheid gebruik willen maken kunnen zich tot 1 oktober melden bij de studieadviseur.