Regelingen en procedures

Instroomprocedure M3 stages


Instroomprocedure 3e jaar Master Technical Medicine

(Klinische Specialisatiestage (19384002))A. Bijzonderheden rond instroom:

- Instroom is mogelijk gedurende het gehele collegejaar.

- BOZ-TG controleert of student voldoet aan de instroomeisen; de MEX beoordeelt uitzonderingen i.s.m. de studieadviseur en verleent toestemming voor de instroom.


B. Instroomeisen:

Student heeft op het moment van aanvang van het 3e jaar master Technical Medicine 4 klinische stages van het tweede jaar master Technical Medicine met voldoende resultaat afgesloten.


C. Aanvullende eis:

Als de UT hoogleraar, die de afstudeerstage begeleidt, van oordeel is dat de cursus Laboratory Animal Science (Proefdierkunde) zinvol is omdat de student in de opdracht met dierproeven te maken krijgt kan de cursus worden gevolgd binnen de 60 EC van de afstudeerstage. In dat geval vergoedt de opleiding de kosten van de cursus zodra de cursus met een voldoende is afgesloten. Voor declaratie van de kosten is schriftelijke motivatie van de UT hoogleraar nodig.Aanvangsformulier 3e jaar master Technical Medicine


http://www.utwente.nl/tnw/onderwijs/reglementen/formulieren/index.html