Regelingen en procedures

Instroomprocedure M2 stages

In- en doorstroomprocedure klinische stages voor TM2 studentenA. In- en doorstroomeis:

1.Een student kan beginnen met de eerste klinische stage van het tweede masterjaar van de opleiding wanneer hij zeven collegeweken voorafgaand aan de start van de stage 41 EC uit het eerste masterjaar heeft behaald. Tevens dient het onderwijs van het eerste masterjaar, voorafgaand aan de start van de eerste stage in zijn geheel te zijn gevolgd.

2.Een student, die via een pre-master traject is gestart met TM, moet zeven collegeweken voorafgaand aan de start van de stage 41 EC uit het eerste masterjaar hebben behaald. Tevens dient het onderwijs van het eerste masterjaar, voorafgaand aan de start van de eerste stage in zijn geheel te zijn gevolgd.

3.De student kan doorstromen naar de tweede klinische stage van het tweede masterjaar wanneer hij zeven collegeweken voor aanvang van de tweede stage het eerste jaar van de opleiding met goed gevolg heeft afgerond.


B. Bijzonderheden rond instroom:

1.Er bestaat een gefaseerde instroommogelijkheid t.w. per september, december, maart.

2.Instroom in juni is niet mogelijk wegens gebrek aan begeleiding in de zomer. Doorstromen is toegestaan.

3.BOZ controleert of student voldoet aan de instroomeis; de MEX beoordeelt uitzonderingen i.s.m. de studieadviseur en verleent toestemming voor de instroom en de doorstroom.C. Tijdpad in- en doorstroom klinische stage:

1.Via het StudentVolgSysteem (SVS) meldt de student zich aan voor het volgen van een M2-stage. Circa een maand voorafgaand aan MEX-vergadering staat de inschrijving open.

2.In de week volgend op de MEX-vergadering ontvangt de student en de afdeling waar de student geplaatst is een bevestiging van plaatsing.


N.B.: Studenten die niet voldoen aan de instroomeis en menen goede gronden te hebben om voor een uitzondering in aanmerking te komen, dienen bijtijds, ruim voor de MEX-bijeenkomst contact op te nemen met de studieadviseur.