Alumni vertellen

Meetkunst - Aisha van den Abeelen

Aisha Meel-van den AbeelenAisha Meel-van den Abeelen is nu 25 jaar – Zij studeerde Technische Geneeskunde van 2005 tot 2011 en werkt sindsdien als promovenda aan het academisch ziekenhuis UMC St Radboud in Nijmegen op de afdeling Geriatrie. Voor haar afstudeeropdracht deed zij onderzoek naar de baroreflexfunctie bij patiënten met Alzheimer en de mogelijke diagnostische waarde hiervan. De baroreflex functie zorgt voor de instandhouding van de bloeddruk in het lichaam.


Aisha twijfelde als kiezende VWO’er tussen de studies wiskunde en geneeskunde. Maar met de komst van Technische Geneeskunde was de keus snel gemaakt: ‘beide vakken komen hier tot hun recht’.

Aisha wilde na haar masterstage op de afdeling geriatrie in het UMC Nijmegen graag daar blijven werken. ‘Er wordt hier nog relatief weinig techniek gebruikt en dat maakt het voor mij interessant. Na een tijdelijk contract ben ik er nu aan het promoveren -mede dankzij de Marina van Damme beurs, die in 2012 aan mij werd toegekend. Mijn onderzoek gaat over de meetkunst achter ‘cerebrale autoregulatie’: dit is het bijzondere vermogen van de hersenen om schommelingen in de bloeddruk zelf op te vangen. Op dit moment worden er wereldwijd veel verschillende methoden gebruikt, maar we hopen in internationale samenwerking de techniek te standaardiseren. Dat zou een behoorlijke doorbraak zijn. Want je kunt dan eenvoudiger monitoren, en met de gestandaardiseerde meting kun je per patiënt direct de behandeling aanpassen.’


Dr Jurgen Claassen, klinisch geriater en co-promotor, zegt over Aisha: “Het ingewikkelde onderzoeksterrein van cerebrale autoregulatie vraagt gewoon om TG-studenten, omdat zij de brug vormen tussen de klinische toepassing en interpretatie van autoregulatie, en de complexe signaalanalyse en modellering die hiervoor nodig is”.