Bindend studieadvies (BSA)

BINDEND STUDIEADVIES TECHNISCHE GENEESKUNDE.

Alle eerstejaars studenten van de opleiding Technische Geneeskunde krijgen aan het einde van hun eerste jaar te maken met het Bindend Studieadvies (BSA).

Op deze webpagina lees je een beknopte samenvatting van de centrale richtlijn en de procedure van de UT.

WAT IS EEN BINDEND STUDIEADVIES?

Elke student die met de opleiding start krijgt aan het einde van het eerste bachelorjaar (B1) een studieadvies. Dit advies is bindend. Indien het advies negatief is voldoe je NIET aan de BSA norm van de opleiding en mag je de opleiding niet voortzetten.

NORM VOOR TECHNISCHE GENEESKUNDE

De norm voor Technische Geneeskunde is vastgesteld op het behalen van minimaal 45 EC.

WAT KUN JE VERWACHTEN?

Kennismakingsgesprek met studieadviseur (september, oktober):

Alle eerstejaars studenten worden in de eerste maanden van het collegejaar (september/oktober) opgeroepen voor een kennismakingsgesprek met één van de studieadviseurs van de opleiding. De studieadviseur zal het BSA dan nogmaals kort toelichten. Mochten er persoonlijke omstandigheden zijn die zouden kunnen bijdragen aan het niet behalen van de BSA norm dan dient de student deze te melden.

Tussentijds advies:

Student ontvangt zowel na de eerste als na de tweede module een niet-bindend preadvies en zal op basis daarvan al dan niet een uitnodiging ontvangen voor een gesprek met de studieadviseur.

Bindend Eindadvies:

Het bindende eindadvies krijg je rond week 33 (half augustus, uiterlijk 31 augustus) via mail/Osiris. Als je minder dan 45 EC hebt gehaald krijg je een negatief advies en moet je stoppen met opleiding. Ook dan wordt je uitgenodigd door de studieadviseur en wordt er gekeken naar alternatieve studies.

BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN

Persoonlijke omstandigheden die van invloed kunnen zijn op het BSA zijn bijvoorbeeld: ziekte, handicap, familieomstandigheden of zwangerschap/bevalling. Zodra één van deze omstandigheden zich voordoet en je het gevoel hebt dat deze je studievoortgang beïnvloeden, is het belangrijk dit te melden bij de studieadviseur en vervolgens aan de studentendecaan van de UT.

Bij het vaststellen van het eindadvies wordt alleen rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden indien je die tijdig hebt gemeld bij de studieadviseur en de Commissie bijzondere omstandigheden BSA.

Meer informatie hierover (o.a. over de te volgen procedure) vind je op: www.utwente.nl/bsa

RICHTLIJN UNIVERSITEIT TWENTE

Je hebt hier de meest belangrijke informatie gelezen over het Bindend Studie Advies van de opleiding Technische Geneeskunde.

De UT heeft voor het BSA een centrale website opgesteld waarop je onder andere de centrale richtlijn kunt lezen, informatie over de BSA commissie, informatie over klachten en bezwaar etc. Zie www.utwente.nl/bsa.

BELANGRIJKE LINKS

DB23082013