Regelingen en procedures

Overgangsregeling vervallen vakken bachelor TG 2014-2015

Overgangsregeling Bachelor TG 2014-2015 voor cohort 2012 en eerder juli 2014

Dit document geeft informatie over mogelijkheden voor herkansingen van vakken die niet meer in de huidige vorm in het curriculum voor TG worden aangeboden. Deze overgangsregeling geldt alleen in het collegejaar 2014-2015.

Eerstejaarsvakken (oude stijl)

Het onderwijs in het eerste jaar wordt in modules aangeboden. De overgangsregeling uit 2013-2014 is vervallen. Dit betekent dat vakken oude stijl niet meer op de oude manier kunnen worden herkanst en dat de vakcodes zijn vervallen. Mocht je toch nog een eerstejaars vak uit het oude curriculum moeten afronden, neem dan contact op met de studieadviseur.

Tweedejaarsvakken

Alle tweedejaarsvakken worden in 2014-2015 niet meer als zelfstandig vak aangeboden maar zijn een onderdeel van een module. Indien je nog onderwijs wilt volgen kun je aansluiten bij de colleges van deze moduleonderdelen. Deze zijn voor vrijwel alle vakken herkenbaar in het rooster.

De oude tweedejaars vakken kunnen in 2014-2015 nog twee maal worden afgerond. Na 2014-2015 vervallen de vakcodes. NB: bij inschrijven in Osirsis voor de oude vakcodes dien je actief te zoeken naar de vakcodes; deze komen niet automatisch in beeld.

Veranderingen in curriculum B2

Speciale aandacht voor extra wijzigingen in kwartiel 1 en 2:

  • De volgorde van het Spijsververtingssysteem, Cardiovasculair Systeem en het Respiratoire Systeem is veranderd. Spijsverteringssysteem is naar het eerste kwartiel gegaan en Cardiovasculaire Systeem en Respiratoire Systeem vormen in kwartiel 2 nu een geheel in Module 6.
  • Het onderdeel Academische Vaardigheden is losgekoppeld van het Cardiovasculaire systeem en is nu onderdeel van module 5.
  • Cardiovasculaire Systeem en Respiratoire Systeem komen niet als herkenbare module-onderdelen voor maar zijn met elkaar verweven.
  • De technologielijn van Dhr Slump is nieuw opgezet en loopt door Module 5 en 6.

Per vak:

§Het vak Vectoranalyse (201200161)(5 EC) is vervallen en komt als module-onderdeel voor in Module 5 (201400152). In het rooster kun je zien wanneer het tentamen oude stijl wordt aangeboden. Neem contact op met de studieadviseur en module-coördinator om te kijken of en wat de knelpunten zijn.

§Het vak Spijsverteringssysteem (193302900)(7EC) is vervallen en wordt als module-onderdeel aangeboden in het 1e kwartiel 2014-2015 als onderdeel van Module 5 (201400152). Als je alleen het tentamen moet herkansen, dan kun je een tentamen oude stijl maken (voor datum zie rooster). Neem contact op met de studieadviseur en module-coördinator om te kijken of en wat de knelpunten zijn.

§Het vak Vaardig Communiceren en Professioneel Gedrag 2 (193302700)(3EC) is vervallen en komt als module-onderdeel voor in Module 5 en 6 (201400152 en 201400153). Neem contact op met de docenten van dit vak om te kijken of en wat de knelpunten zijn.

§Het vak Cardiovasculair Systeem (incl Ac. Vaardigheden)(20130035)(8EC) is vervallen en komt nu als module-onderdeel voor in Module 6 (201400153). In het rooster kun je zien wanneer het tentamen oude stijl wordt aangeboden. Het onderdeel Academische Vaardigheden (1EC) blijft in kwartiel 1 als onderdeel van module 5. Neem contact op met de studieadviseur en module-coördinator om te kijken of en wat de knelpunten zijn.

§Het vak Respiratoir Systeem (193302201)(7EC) is vervallen en komt als module-onderdeel voor in Module 6 (201400153). In het rooster kun je zien wanneer het tentamen oude stijl wordt aangeboden. Neem contact op met de studieadviseur en module-coördinator om te kijken of en wat de knelpunten zijn.

§N.B. Als je zowel Cardiovasculair Systeem als het Respiratoire Systeem nog moet volgen betekent dit dat je module 6 als geheel gaat volgen.

§Het vak Neurale Systeem (19332302)(10EC) is vervallen en komt als module-onderdeel voor in Module 7 (201400154). In het rooster kun je zien wanneer het tentamen oude stijl wordt aangeboden. Neem contact op met de studieadviseur en module-coördinator om te kijken of en wat de knelpunten zijn.

§Het vak Epidemiologie & Medische Statistiek (193303600)(5EC) is vervallen en komt als module-onderdeel voor in Module 7 (201400154). In het rooster kun je zien wanneer het tentamen oude stijl wordt aangeboden. Neem contact op met de studieadviseur en module-coördinator om te kijken of en wat de knelpunten zijn.

§Het vak Mens en Beweging (201200173)(12EC) is vervallen en komt als module-onderdeel voor in Module 8 (201400155). In het rooster kun je zien wanneer het tentamen oude stijl wordt aangeboden. Neem contact op met de studieadviseur en module-coördinator om te kijken of en wat de knelpunten zijn.

§Het vak Gezondheidsrecht I (194112130))(3EC) is vervallen en komt als module-onderdeel voor in Module 8 (201400155). In het rooster kun je zien wanneer het tentamen oude stijl wordt aangeboden. Neem contact op met de studieadviseur en module-coördinator om te kijken of en wat de knelpunten zijn.

§Veranderingen in curriculum B3

§Het vak Zintuiglijk Systeem (incl. academische vaardigheden)(201300361)(8EC) is vervallen: de academische vaardigheden zijn eruit en worden nu aangeboden in het parallel lopende vak Epidemiologie, Statistiek en MTA (201400246)(8EC). Het vervangende vak is Zintuiglijk Systeem (201400245)(7 EC). Een tentamen van het vak oude stijl wordt tegelijk aangeboden met het tentamen nieuwe stijl (zie hiervoor het rooster op het web). Een aanvullende schrijfopdracht kan worden gemaakt. Hiervoor dien je contact op te nemen met de docent academische vaardigheden en de blokcoördinator Zintuiglijk Systeem. Neem tevens contact op met de studieadviseur en module-coördinator om te kijken of en wat de knelpunten zijn.

§Het vak Epidemiologie, Statistiek en MTA (193303500)(7EC) is gewijzigd in Epidemiologie, Statistiek en MTA (incl. Academische vaardigheden)(201400246)(8EC). Een tentamen van het vak oude stijl wordt tegelijk aangeboden met het tentamen nieuwe stijl. Zie hiervoor het rooster op het web. Neem contact op met de studieadviseur en module-coördinator om te kijken of en wat de knelpunten zijn

Veelgestelde vragen (FAQ) m.b.t. vervallen vakken i.v.m. overgang naar TOM:

ØHoe moet ik me inschrijven voor tweedejaars tentamens ‘oude stijl’:

Schrijf je in Osiris in voor het tentamen met de oude vakcode. Inschrijftermijn is 40-14 dagen voorafgaand aan het tentamen. Raadpleeg de tentamenplanning en het rooster voor een overzicht van de tentamendata (= suggestie).

ØIk moet het vak ‘oude stijl’ nog volgen. Kan dat nog?

Dat verschilt per vak. Voormalige vakken van het eerste jaar zijn nu onderdelen in een module en in veel gevallen sterk geïntegreerd. Voormalige vakken in het tweede jaar zijn meestal nog wel als zodanig herkenbaar. Zie de overgangsregeling hierboven of neem contact op met de module-coördinator of met de studieadviseur.

ØToegang tot de Blackboardpagina’s van een moduleonderdeel:

Volg je ook nog onderwijs van het betreffende vak, en/of wil je toegang tot de actuele Blackboard pagina? Stuur dan een mail aan de blackboardondersteuning. Zij voegen je toe aan de Blackboard pagina van de module. Stuur daarna direct een mail aan de module coördinator en laat weten welk onderdeel van de module je gaat volgen en/of welk tentamen oude stijl je gaat herkansen. Als je dat niet doet word je ook ingedeeld in de andere onderdelen en projecten en dat is niet wenselijk.

ØIn de modules zijn nu projecten opgenomen: moet ik die ook doen?

Als je het vak nog moet volgen, volg je het in de nieuwe vorm, ook als daar een project bij hoort. Als je alleen nog hoeft te herkansen, hoef je een evt. toegevoegd project niet te doen. Een module-breed project waarin meerdere voormalige vakken worden geïntegreerd hoef je niet te doen (tenzij je alle voormalige vakken in die module nog moet doen).

ØMag ik in plaats van het tentamen ‘oude stijl’ ook deelnemen aan de deeltoetsen?

Antwoord: dat verschilt per vak. Raadpleeg de Blackboardpagina en als daarop het antwoord niet te vinden is, neem dan contact op met de docent en/of module-coördinator.

ØBlijven de opdrachten, practica en projectresultaten staan?

Antwoord: dat verschilt per vak. Raadpleeg de Blackboardpagina en als daarop het antwoord niet te vinden is, neem dan contact op met de docent en/of modulecoördinator.