Regelingen en procedures

Regelingen en procedures

INSTROOMREGELS BACHELOR STAGES EN VC&PG VAKKEN

Inleiding

Bachelor stages zijn oriënterend van karakter. De student Technische Geneeskunde krijgt de gelegenheid al tijdens de bachelor fase van de opleiding in de klinische praktijk indrukken en ervaringen op te doen. In het eerste jaar gericht op de patiënt in het ziekenhuis en in het derde jaar gericht op het perspectief van de clinicus/medisch specialist en de behandeling (wat is er voor nodig om tot een diagnose/therapie te komen).


Om tijdens deze oriënterende stages relevante ervaringen te kunnen opdoen en om deze te kunnen verbinden aan eigen kennis en professionele ontwikkeling, is een groeiende voorkennis en vaardigheid noodzakelijk. Als je niet weet wat je zou kunnen of moeten waarnemen, zie je het ook niet!

Om de opbrengst van de stages en het onderwijs in communicatie en professioneel gedrag zo optimaal mogelijk te laten zijn, zijn er instroomregels geformuleerd voor dit onderwijs.

Daarnaast is het vak VC&PG in het 1e jaar nadrukkelijk gekoppeld aan het lopen van een stage omdat voorbereiding en nabespreking van de stage deel uitmaken van het vak.


Planning

VC&PG 1

februari t/m juni

Stage B1

april

Stage B3

november/december

VC&PG3

februari t/m april


Instroomregels

B1 Het volgen van VC&PG1 is voorwaarde voor Stage B1

B2 Het behaald hebben van VC&PG1 is voorwaarde voor VC&PG2.


Indien VCPG1 niet is behaald, kan de student onder de volgende voorwaarden toch starten met VC&PG2:

De student heeft VC&PG1 gevolgd, instaptoets gehaald en deel genomen aan assessment èn herkansing.

De student heeft een onvoldoende behaald voor zowel het assessment als voor de herkansing.

De student heeft verder (bijna) alle vakken van het eerste jaar gevolgd en minstens 50 EC behaald.

Om in aanmerking te komen voor voorwaardelijke deelname aan VC&PG2 dient de student bij de docent(en) communicatie en professioneel gedrag persoonlijk kenbaar te maken van deze mogelijkheid gebruik te willen maken en ontvangt een positief dan wel negatief advies. De student zal bij toestemming een aanvullende opdracht in VC&PG2 te doen. Bij voldoende resultaat heeft de student VC&PG1 alsnog behaald, ontvangt daarvoor de EC en mag worden deel genomen aan het assessment van VC&PG2.
Bij onvoldoende resultaat mag de student niet deelnemen aan het assessment van VC&PG2 en zal het vak VC&PG1 opnieuw moeten worden gevolgd.

B3 Om deel te kunnen nemen aan stage B3 en VC&PG3:

•Is het verplicht om op het moment van aanmelden het P-diploma te hebben behaald + minimaal 20 EC, waaronder VC&PG2;

•Is het wenselijk dat alle systeemvakken, op het uro-genitale systeem na, zijn of worden gevolgd.


Procedure

In de eerste week van september worden studenten geïnformeerd over de stage tijdens een college.

Studenten schrijven zich in via SVS-TG (http://svs-tg.utwente.nl).

Inschrijfperiode: week 49 t/m 51 voor stage B1 en week 36 t/m 38 voor stage B3.

BOZ checkt of studenten voldoen aan de in- en doorstroomregels.

Een student die meent dat hij in aanmerking komt voor een uitzondering op deze instroomregels kan contact opnemen met de studieadviseur.