Tentamenregels

Regels tijdens toetsen en tentamens TG/TM

REGELS TIJDENS TOETSEN EN TENTAMENS TG/TM sep14

Tentamenregels TG/TM

Hieronder vind je alle geldende regels overzichtelijk bij elkaar.

Voor de toets/het tentamen

 • Alleen wanneer de student zich heeft ingeschreven, heeft hij/zij recht op deelname aan het (her)tentamen of (deel)toets; er zijn dan voldoende (her)tentamens en plaatsen in de zaal. (zie procedure inschrijven)
 • Studenten moeten 10 minuten voor aanvang van het tentamen aanwezig zijn.
 • Studenten worden bij de deur gecontroleerd op inschrijving. Niet ingeschreven is niet deelnemen aan het tentamen/de toets.
 • De student moet zich kunnen legitimeren middels de collegekaart.
 • Student wordt geadviseerd om een bewijs van inschrijving mee te nemen (bevestigingsmail Osiris, waarin staat dat je bent ingeschreven voor het tentamen)

Tijdens de toets/het tentamen

 • De collegekaart dient zichtbaar op de hoek van de tafel te liggen.
 • Studenten met een ExtraTijd-verklaring leggen deze zichtbaar op tafel

Hulpmiddelen

 • Op de toets of het tentamen staat vermeld van welke hulpmiddelen de student gebruik mag maken tijdens het tentamen. Dit is ook al vooraf in een college en op Blackboard vermeld.
 • Als er niets over hulpmiddelen staat vermeld op het tentamen mag de student alleen gebruik maken van pen en potlood en van een eenvoudige, éénregelige rekenmachine zonder communicatie mogelijkheden. De student is zelf verantwoordelijk voor het aanschaffen en meenemen van zo’n rekenmachine
 • Mobile Devices (laptop, mobiele telefoon etc) moeten voor het binnentreden in de collegezaal uitgezet en in de tas opgeborgen worden. Device in de hand is uitsluiting van de toets of het tentamen.

Toiletbezoek

 • Toiletbezoek mag alleen onder begeleiding van een surveillant of medewerker van het secretariaat.
 • Zodra de eerste student zijn/haar werk heeft ingeleverd is toiletbezoek niet meer toegestaan.

Na de toets/het tentamen

 • De student is verantwoordelijk voor het inleveren van al zijn werk. De opgaven, uitwerkingen van het (her)tentamen en kladpapier moeten ingeleverd worden, alle voorzien van naam en studentnummer.