Tentamenregels

Procedure nabespreking en inzage (deel) toetsen en tentamens

PROCEDURE NABESPREKING EN INZAGE (DEEL)TOETSEN EN TENTAMENS

Iedere student heeft volgens het OER (Algemene deel, artikel 4.9 Nabesprekings- en inzagerecht ) recht om na de beoordeling van een (deel)toets of tentamen het door hem/haar gemaakte werk in te zien en na te bespreken.

Inzien (deel)toets en tentamen

De opleiding TG organiseert voor het inzien van een eindtoets en tentamen een collectief inzage moment. Bij sommige nabesprekingen zal de betreffende examinator aanwezig zijn om vragen te beantwoorden.

De data van deze inzage momenten kun je nalezen in het document Onderwijsblokken elders op deze website. Kijk daarvoor in de laatste kolom van het document. Studenten dienen zich voor het inzien van hun tentamen 10 werkdagen vooraf via mail (TGtnw@utwente.nl) aan te melden bij het secretariaat van de opleiding. Het secretariaat zorgt er dan voor dat het betreffende toets of tentamen op de afgesproken datum klaarligt om in te zien.

Nabespreken tentamen

Na het inzien kan de student binnen 10 dagen na bekendmaking van de uitslag een verzoek indienen bij de examinator van de module of het vak om de toets of het tentamen na te bespreken. De nabespreking moet uiterlijk vijf weken na bekendmaking van de uitslag van de toets worden gehouden