Algemeen

Regeling toekennen EC's studiereis

Regeling toekennen van EC’s voor de studiereis bij TM september 2014

De studiereis kent twee onderdelen waarvoor studenten EC’s kunnen verkrijgen te weten:

1. Case Study International Study Tour TM (201100187) – 5 EC
2. Assignment International Study Tour TM (201100188) – 5 EC

Ad. 1 en 2.: De case-study of de participatie-opdracht in de studiereis kan als keuzevak worden opgenomen in het examenprogramma van de master TM, mits de inhoud bijdraagt aan de doelstellingen van de track en dit is goedgekeurd door de examencommissie. Slechts één van beide kan worden gehonoreerd als keuzevak. Omschrijving van de onderdelen kun je vinden in de Osiris onderwijscatalogus)

Procedure toekennen EC’s:

  • Voor het aanvragen van het keuzevak ‘case-study’ of de ‘participatie-opdracht’ geldt dezelfde procedure als bij de overige keuzevakken in de master. Via het aanvraagformulier ‘Approval form Optional Courses’ dient de trackcoördinator en de MEX om goedkeuring te worden gevraagd. klik hier voor aanvraagformulier ‘Approval form Optional Courses’.
  • De case-study of de participatie-opdracht wordt inhoudelijk beoordeeld door een vakdocent met examenbevoegdheid die ook het beoordelingsbriefje afgeeft.
  • De student is zelf verantwoordelijk voor het vergaren van de beoordeling, het ondertekende beoordelingsbriefje en het inleveren ervan bij BOZ.
  • BOZ voert het cijfer in nadat gecontroleerd is of het keuzevak voor betreffende student is goedgekeurd door zowel trackcoördinator als MEX, conform de procedure ‘aanvragen keuzevak’.