Algemeen

Procedure Fraude

PROCEDURE FRAUDE 18 SEPT 12

  1. Wanneer fraude en /of plagiaat wordt vermoed, bespreekt de examinator dit in eerste instantie met de student. Als de student de docent niet kan overtuigen van zijn of haar onschuld, dan deelt de examinator dit mee aan de opleiding.
  2. De examencommissie stelt de student in de gelegenheid te worden gehoord.
  3. De examencommissie stelt vast of er sprake is van fraude en deelt de student haar besluit en de sancties conform het bepaalde in artikel 6.1 (WHW) schriftelijk mede binnen een termijn van 6 weken.
  4. De student kan binnen de termijn beroep aantekenen bij de College van Beroep van Examens.