Algemeen

Patiëntgebonden vaardigheden TG

Patiëntgebonden vaardigheden TG

In het TG curriculum zitten verschillende onderdelen waarin studenten op elkaar oefenen (zowel in de rol van behandelaar als in die van patiënt) of in aanraking komen met (simulatie-) patiënten. Dit zijn essentiële en verplichte onderdelen van het curriculum. Voor deze patiëntgebonden vaardigheden zijn een aantal regels en richtlijnen opgesteld.

Geheimhouding

Je houdt je meteen vanaf de start van de opleiding aan de geheimhoudingsplicht zoals die voor artsen geldt. Deze geheimhoudingsplicht betreft zowel (simulatie-)patiënten als medestudenten.
Een geheimhoudingsverklaring dien je aan het begin van je opleiding te ondertekenen (zie het blokboek van het vak ‘Anatomie en Beeldvormende Technieken’ of de Blackboard site van het vak ‘Injections, punctures & catherizations’.

Rol van patiënt en behandelaar aannemen

Je bent verplicht om in oefensituaties desgevraagd zowel de rol van de patiënt als de rol van de behandelaar aan te nemen. Het onderling oefenen van lichamelijk onderzoek en het zelf ervaren van de patiëntenrol zijn van groot belang voor je vorming tot Technisch Geneeskundige.

In de rol van behandelaar krijg je met patiënten en in de rol van patiënt krijg je met behandelaars van beide geslachten te maken.

Kleding en hygiëne

Bij onderdelen van de opleiding waarbij je directe of indirecte (simulatie-)patiëntcontacten hebt, gedraag je je professioneel en functioneel. Dat wil zeggen, je hebt een optimale hygiëne, zorgt dat de (simulatie)patiënt door jou geen onnodige last of ongemak heeft, je geeft geen aanstoot aan anderen en hebt optimale aandacht voor de patiënt.

Kledingvoorschriften:

Uitgangspunt hierbij is dat je geen aanstoot geeft qua uiterlijk, kleding, haardracht, versierselen of anderszins.

Dit is een onderwerp dat uiteraard ook gebonden is aan de heersende gewoonten, mode en algemene opvattingen van welvoeglijkheid, en veranderlijk is over de tijd. Het houdt in elk geval in: geen spijkerbroek met gaten, geen petten, geen ongebruikelijke of aanstootgevende symbolen van eigen levens- of geloofsovertuiging, geen onnatuurlijke, sterk afwijkende haardracht of haarkleur (bijv. blauw, groen), geen zichtbare tatoeages behalve onopvallend ter nabootsing van wenkbrauwen of schoonheidsstip, geen piercing in het gelaat behalve onopvallend in oor of neusvleugel, geen decolleté of blote buik. Tevens houdt dit in dat maatschappelijk geaccepteerde uitingen zoals baarden en snorren, het dragen van een hoofddoek door Islamitische vrouwen, het dragen van een keppeltje bij Joodse mannen, onopvallende oorknopjes of -ringetjes, of bij voorbeeld schoon bijeengehouden lang haar bij een man, worden geaccepteerd.

De witte jas dient gesloten te worden gedragen.

Hygiënevoorschriften:
De nagels van de handen dienen kortgeknipt, schoon en niet gelakt te zijn. (Uitzondering: In de vakken VC&PG is nagellak wel toegestaan.) Verder dien je tijdens het lichamelijk onderzoek geen sieraden te dragen die een belemmering kunnen vormen of onhygiënisch kunnen zijn, zoals horloges, armbanden, ringen of lange kettingen.

Lang haar dient om deze reden altijd vast te worden gedragen tijdens het lichamelijk onderzoek.

Persoonlijke bezwaren

Studenten kunnen in beginsel geen beroep doen op persoonlijke bezwaren of belemmeringen bij (simulatie)patiëntencontact of het opnemen van de patiëntenrol. Wanneer je vindt dat er voor jou toch een tijdelijke uitzondering gemaakt moet worden kun je je melden bij de studieadviseur.