Nieuwsbrief Technische Geneeskunde juni 2014

Nieuwsbrief Technische Geneeskunde juni 2014


Over een paar dagen begint de zomerperiode. In juli zijn er nog een paar herkansingen maar daarna is het tijd om lekker uit te rusten en vakantie te vieren.

In deze nieuwsbrief blikken we alvast vooruit naar komend studiejaar en informeren we je over zaken die met ingang van het volgende collegejaar veranderen. Lees deze nieuwsbrief dus aandachtig door!Inhoudsopgave


1.Curriculum wijzigingen bachelor

2.Curriculum wijzigingen master

3.Inschrijven voor vakken en modules in 2014-2015

4.Studieplan voor vertraagde studenten

5.Roosters voor 2014-2015

6.Informatie Bindend Studieadvies voor eerstejaars

7.Uitnodiging MDO presentaties

8.Uitnodiging Casus M1 presentaties

9.Bereikbaarheid secretariaat zomerperiode

10.Aanwezigheid studieadviseurs in zomerperiode1. Curriculum wijzigingen bachelor


Bachelor 1

De vakken uit het eerste jaar (B1) kunnen niet meer volgens het oude curriculum worden afgesloten. Ouderejaars studenten die nog ‘oude’ vakken uit het eerste jaar moeten halen dienen daarvoor aan het begin van het studiejaar via de studieadviseur een plan aan de BEX voor te leggen.


Bachelor 2

Het tweede jaar wordt in 2014-2015 volgens het modulaire systeem (TOM) aangeboden. Ouderejaars studenten kunnen de vakken van het tweede jaar volgens de overgangsregels nog twee maal herkansen. Bij punt 3 van deze nieuwsbrief lees je hoe je je moet inschrijven voor deze tentamens.


De volgorde van de vakken (nu module-onderdelen) Cardiovasculaire Systeem en Spijsverteringssysteem in het eerste en tweede kwartiel is veranderd waardoor tentamens van het eerste semester in een andere periode vallen.


- Spijsverteringssysteem wordt in 2014-2015 in het eerste kwartiel (module 5) aangeboden. Dat geldt ook voor de bijbehorende tentamens. Ouderejaars die dit vak nog moeten halen dienen hiermee rekening te houden in hun studieplan.


- Cardiovasculaire systeem wordt samen met het vak Respiratoir systeem in het tweede kwartiel (module 6) aangeboden. Deze vakken worden in dit kwartiel verweven aangeboden.


NB. Medio juli worden de overgangsregelingen op de website van TG gepubliceerd. Lees deze aandachtig door. Hierin staat belangrijke informatie over de afronding en toetsing en planning van deze vakken.


Bachelor 3:

Hierin vinden geen wijzigingen plaats.


De definitieve curricula, onderwijsplanning (onderwijsblokken) en overgangsregelingen voor 2014-2015 kun je vinden op de website van TG (www.utwente.nl/tg).


Twijfel je of deze wijzigingen gevolgen hebben voor jouw studieplan? Of heb je vragen over de overgangsregelingen? Maak dan een afspraak met de studieadviseur.


2. Curriculum wijzigingen master

Het vak Reconstructive Medicine (MII kwartiel 4) krijgt een nieuwe, beter passende naam, te weten: Regenerative Medicine. Het vak krijgt daarmee ook een nieuwe vakcode. Verder vinden er in beide tracks geen wijzigingen plaats.


Het volledige curriculum van de Master kun je vinden op de website van TG.


3. Inschrijven voor vakken en modules in 2014-2015

Aankomend studiejaar is de inschrijfkoppeling gerealiseerd tussen OSIRIS en Blackboard. Dit betekent dat als je je in OSIRIS inschrijft voor een cursus je automatisch ook automatisch staat ingeschreven voor de bijbehorende Blackboard-course.


•Studenten moeten zich voor vakken en modules inschrijven in Osiris conform de inschrijfregels. De inschrijfregels voor Osiris kun je nalezen op: http://www.utwente.nl/ces/studentservices/osiris/In-uitschrijven-voor-cursussen-en-tentamens-bachelors-en-masteronderwijs/.

•Studenten kunnen zich niet meer zelf in Blackboard inschrijven.

•Uitschrijven voor een cursus uit OSIRIS betekent uitschrijving uit de Blackboard course.

•Bovengenoemde geldt niet voor organizations.

•Studenten die ‘oude’ 2de jaars vakken moeten herkansen dienen zich voor deze tentamens/toetsen in Osiris in te schrijven. Dat kan op de gebruikelijke manier ( zoek op naam of op vakcode. De inschrijftermijn is 40 tot 14 dagen voor het tentamen). Indien je ook toegang wil tot de Blackboardpagina van het vak dan meld je dat via mail aan de Blackboard ondersteuners van de opleiding (Blackboard-TNW-CES@utwente.nl ). Je wordt dan toegevoegd aan de module waarin het vak nu geïntegreerd is. Tevens stel je de module coördinator op de hoogte dat je een herkanser bent en welk onderdeel je van de module gaat doet.


De UT zal studenten hierover in de loop van juli verder centraal informeren.

Een update van de regels en procedures voor het in- en uitschrijven voor modules en vakken kun je medio juli ook nalezen op de website van TG.


4. Studieplan voor vertraagde studenten

Alle vertraagde studenten moeten aan het begin van het collegejaar een studieplan inleveren. Iemand is vertraagd als hij of zij nog één (of meer) vak(ken) uit voorgaande jaren moet afronden. Alle vertraagde studenten krijgen in augustus per mail een oproep van de studieadviseurs om hun studieplan te updaten en/of een studieplan in te vullen. Het reeds bestaande studieplan of een leeg format wordt dan meegestuurd. Voor het opstellen of bespreken van jouw studieplan kun je ook een afspraak maken met de studieadviseur. Dat kan via het secretariaat (NH101-103, tel 053-4893300)


5. Roosters voor 2014-2015:

De nieuwe roosters zijn vanaf 15 juli toegankelijk voor studenten.


6. Informatie Bindend Studieadvies voor eerstejaars

De definitieve bindende studieadviezen voor de eerstejaars studenten worden op 11 augustus door de Examencommissie vastgesteld. Studenten krijgen daarna zo spoedig mogelijk bericht. Studenten die hun BSA niet hebben gehaald en waarbij bijzondere omstandigheden hebben gespeeld en dit reeds hebben gemeld bij de studieadviseur, konden voor 30 juni bij de BSA commissie een verzoek in te dienen.

Studenten die een negatief BSA hebben gekregen kunnen binnen 5 werkdagen na ontvangst van het advies een hoorzitting aanvragen. De hoorzitting voor TG vindt plaats op donderdag 21 augustus.


Zie voor meer informatie over de BSA procedure: www.utwente.nl/bsa. Voor aanvullende vragen kun ja ook bij de studieadviseurs terecht.

8. Uitnodiging MDO presentaties

Op donderdag 3 juli vinden de presentaties plaats van de Multidisciplinaire Opdracht (dit is de bachelor eindopdracht van TG). Deze zijn voor alle studenten interessant want je krijgt hiermee een goede indruk van onderwerpen waarmee je als TGer straks in de praktijk aan de slag kan. Als jouw rooster het toelaat is het aan te raden om een of meerdere presentaties bij te wonen. Het programma kun je vinden op de website van TG onder het kopje ‘Nieuws’.


9. Uitnodiging Casus M1 presentaties

Op vrijdagochtend 4 juli vinden de afsluitende casuspresentaties plaats van M1 studenten van de MII track. De presentaties geven een goed beeld van de onderwerpen die in de tweede helft van het M1 jaar aan bod zijn gekomen.

Een programma vind je op de website van TG. Iedereen is van harte welkom!


De casuspresentaties van de MSS track hebben reeds plaatsgevonden. Een overzicht van de presentaties kun je vinden op de website van TG.10. Boeken Master zelf aanschaffen

Bachelorstudenten kunnen hun boeken via Paradoks aanschaffen. Masterstudenten dienen hun boeken zelf te bestellen. In de onderwijscatalogus op Osiris en via de vakinformatie in Blackboard kun je lezen welke literatuur nodig is. Bestel de boeken plm. 2 maanden voor aanvang van het onderwijs. Blokboeken van mastervakken kun je wel via Paradoks aanschaffen.


11. Bereikbaarheid secretariaat zomerperiode

Het opleidingssecretariaat van TG is de gehele zomer telefonisch en via mail bereikbaar. In de periode 28 juli t/m 8 augustus (week 31 en 32) is er niemand op kantoor aanwezig.

Telefoon: 035-4893300 , mail: TGtnw@utwente.nl


12. Aanwezigheid studieadviseurs in zomerperiode

De studieadviseurs zijn bijna de hele zomerperiode aanwezig. Tussen 24 en 31 juli (week 31) zijn ze afwezig. In de overige weken kun je dus gewoon bij één van hen terecht voor een afspraak. Ben je niet in de buurt van de UT dan kun je ook een belafspraak maken.We wensen jullie een hele fijne zomervakantie toe!


Hartelijke groet,


Opleidingsteam Technische Geneeskunde