Archief

Nieuwsbrief TG studenten maart 2012

NIEUWSBRIEF TECHNISCHE GENEESKUNDE- JUNI 2012

Deze nieuwsbrief heeft als doel studenten te informeren over belangrijke ontwikkelingen binnen de opleiding zoals het veranderende curriculum, harde knip, 3de kansen, tentameninschrijving en Bindend Studieadvies (BSA).

Lees deze nieuwsbrief aandachtig door zodat je voor je herkansingen (let op de deadlines!)en aan de start van het nieuwe collegejaar (vernieuwd studieplan met andere vakken) niet voor verrassingen komt te staan!

IN DEZE NIEUWSBRIEF:

Nieuw curriculum bachelor + overgangsregelingen

Nieuw curriculum master

Inschrijven voor zomerherkansingen

Deadline voor 3de kans verzoeken zomerherkansingen

Harde knip – aanvragen versneld nakijken tentamens

Procedure MDO in 1ste semester

Invoering Bindend Studieadvies voor nieuwe eerstejaars


NIEUW CURRICULUM BACHELOR + OVERGANGSREGELINGEN

Vorige week zijn alle B1, B2 en vertraagde B3 studenten via een informatiebijeenkomst geïnformeerd over de wijzigingen in het curriculum van de bachelor opleiding. Vertraagde studenten krijgen hierdoor te maken met overgangsregelingen. We adviseren iedereen die vragen heeft of twijfelt over de te volgen vakken om uiterlijk voor de start van het nieuwe collegejaar het studieplan te bespreken met een van de studieadviseurs. Doe dat snel want we verwachten veel drukte. Je kunt een afspraak maken via het secretariaat van TG (NH101-103, tel. O53-4893300)

Informatie over het nieuwe onderwijsprogramma en de daarbij behorende overgangsregelingen kun je vanaf nu vinden op de website van TG: http://www.utwente.nl/tg/information-for-students/bachelor/Informatiebijeenkomst%20curriculum%202012-2013/


NIEUW CURRICULUM MASTER

De wijzigingen in de mastertracks voor volgend collegejaar zijn in verschillende informatiebijeenkomsten toegelicht. Het M1 programma van beide tracks is te vinden op: http://www.utwente.nl/tg/information-for-students/master/Informatie%20bijeenkomst%20nieuwe%20mastertracks/


Wil je meer informatie over de master TM of wil je eens met iemand praten over je masterkeuze maak dan een afspraak bij een van de studieadviseurs. Heb je inhoudelijke vragen over een mastertrack neem dan contact op met de betreffende track coördinator (Benno Lansdorp voor MSS, Bennie ten Haken en Aart van Apeldoorn voor MII)

Zie voor meer informatie over de procedures rondom het aanmelden voor de juiste mastertrack: http://www.utwente.nl/tg/information-for-students/master/regulations_procedures/general/Admission_Master.doc/


INSCHRIJVEN VOOR ZOMERHERKANSINGEN IN AUGUSTUS

Je kunt je reeds vanaf 1 juni inschrijven in Blackboard voor de herkansingen in augustus. Uitschrijven voor een tentamen kan tot vlak voor aanvang van het tentamen door een mail te sturen aan BOZ-TG.

NB: Vergeet niet om een printscreen van je inschrijving te maken.


DEADLINE VOOR BESPREKEN 3DE KANS VERZOEKEN VOOR HERKANSINGEN

In verband met de vakantie geldt voor de zomerherkansingen van augustus dat alle 3de kans verzoeken uiterlijk op 18 juli in definitieve vorm bij de BEX moeten liggen. Zorg dat je jouw verzoek ruim voor die datum met de studieadviseur hebt besproken. Deze deadline geldt ook voor herkansingen waarvan het cijfer nu nog niet binnen is (Bloedvormend en Immuunsysteem, Mens in Beweging, Gezondheidsrecht 1). Voor vragen hierover kun je terecht bij de studieadviseurs.

DE HARDE KNIP

Vanaf 1 september 2012 is de harde knip op alle studenten van toepassing. Per 1 september 2012 geldt voor studenten zonder Bachelorsdiploma:

Mastervakken die zijn afgerond voor 1 september 2012 kunnen bij afronding van de Bachelor, op verzoek van de student meegenomen worden naar de Master. Studenten voor wie dit geldt worden hierover door BOZ bij het afronden van de bachelor benadert. Meer informatie over de harde knip en de mogelijkheden om in aanmerking te komen voor een uitzondering daarop, kan je vinden op de volgende website: http://www.utwente.nl/so/studentenbegeleiding/regelingen/hardeknip/

Versneld nakijken van zomerherkansingen

Studenten die door de augustusherkansing in het bezit kunnen komen van het Bachelor-diploma, dienen uiterlijk op 31 augustus een slaagverklaring van de examencommissie te hebben ontvangen. Om dit mogelijk te maken bestaat er de mogelijkheid tot versneld nakijken van de zomerherkansingen.

Om voor versneld nakijken in aanmerking te komen dien je vóór 27 juli 2012 een mail te sturen aan TGstudieadviseurTNW@utwente.nl met daarin de naam of namen van de te herkansen vakken die leiden tot het in dit collegejaar behalen van je bachelorsdiploma. Geef ook een 06-nummer door waarop je bereikbaar bent voor vragen. Natuurlijk kun je hierover zelf ook contact opnemen met één van de studieadviseurs.

PROCEDURE INSCHRIJVEN MDO IN 1STE SEMESTER

Vanaf 2012-2013 is het mogelijk om ook in het eerste semester de MDO te doen. Aan deze MDO mag je deelnemen als je hiermee voor 1 februari 2013 in het bezit kunt komen van je bachelordiploma. Deze MDO start in november 2012 en betreft 12 EC. De inschrijving start direct na de zomervakantie. Kijk op de website voor de toelatingseisen en de aanmeldprocedure: http://www.utwente.nl/tg/information-for-students/bachelor/Regelingen_en_procedures%20(o.a.%20OER)/Tentamens%20en%20onderwijs/Procedure%20MDO%201e%20semester.doc/


INVOERING BINDEND STUDIEADVIES

Voor alle nieuwe studenten die volgend collegejaar starten met de opleiding Technische Geneeskunde geldt een Bindend studieadvies (BSA). Voor deze studenten geldt dat zij in het eerste jaar 45 EC moeten behalen inclusief één van de vakken Functies van een veranderlijke, Signaalanalyse of Ruimtewiskunde. Indien een student deze norm niet haalt mag hij/zij niet verder met de opleiding. Voor studenten uit de cohorten 2011 en eerder heeft deze regel, ongeacht de reeds behaalde resultaten, geen consequenties.