Archief

Nieuwsbrief TG studenten sept. 2012

NIEUWSBRIEF AAN STUDENTEN TECHNISCHE GENEESKUNDE- SEPTEMBER 2012

Het nieuwe collegejaar is gestart met ruim 100 nieuwe eerstejaars studenten, een vernieuwd curriculum voor bachelor en master en ook dit jaar ontkomen we niet aan een aantal veranderde regelingen. Zo geldt voor de eerstejaars studenten een bindend studieadvies , moet je je voortaan in Osiris inschrijven voor tentamens en vinden de zomerherkansingen al in juli plaats.

In deze nieuwsbrief lees je over bovengenoemde ontwikkelingen. Lees deze nieuwsbrief aandachtig door zodat je straks niet voor verrassingen komt te staan.

We wensen iedereen een plezierig en succesvol collegejaar toe!

Hartelijke groet,

Opleidingsteam Technische Geneeskunde


In deze nieuwsbrief:

1.Inschrijven tentamens in Osiris

2.Zomerherkansingen 2013 in juli

3.Nieuwe regeling inzage en nabespreking

4.Studieplan inleveren

5.Inschrijven MDO eerste semester

6.Aanschaf boeken master

7.Studentenportal

8.OnderwijsExamenReglement (OER) 2012-2013


1.Inschrijven tentamens in OSIRIS

Om deel te nemen aan tentamens moet je je vanaf dit collegejaar inschrijven via OSIRIS. Dit kan vanaf 40 dagen tot 14 dagen voorafgaand aan het tentamen. Om je in te schrijven voor tentamens log je in in Osiris en klik je op de knop ‘Inschrijven’. Vervolgens kies je voor ‘inschrijven toets’.

Het voordeel van het inschrijven in Osiris is dat je 1) altijd een overzicht hebt van je inschrijvingen, 2) je een bevestiging (inschrijfbewijs) krijgt van je inschrijving en 3) dat je je niet kunt inschrijven voor een derde kans als je daarvoor geen toestemming van de BEX hebt. Zo zal je een derdekans aanvraag niet snel vergeten.

Uitschrijven voor een tentamen kan tot 24 uur voor het tentamen in Osiris. Daarna kun je je laten uitschrijven via Student Services. Je hoeft dus geen mail meer aan BOZ-TG te sturen.


Er worden vanuit de opleiding en vanuit de UT geen herinneringen gestuurd! De procedures rondom het vergeten in te schrijven zijn onveranderd en staan op de website van TG.

Zie voor meer informatie het centrale nieuwsbericht: http://my.utwente.nl/s-c/2012-wijzigingen-procedure-in-en-uitschrijven-schriftelijke-tentamens.nl.

Klik hier voor een handleiding Osiris voor studenten.


2.Zomerherkansingen 2013 in juli

Het is natuurlijk een beetje voorbarig om het nu al over zomerherkansingen te hebben maar toch is dat noodzakelijk. We zijn gewend om de herkansingen tijdens de laatste weken van augustus te plannen. Met de invoering van de harde knip en BSA is dit een probleem omdat resultaten niet op tijd binnen zijn. De UT heeft daarom een nieuwe planning van de herkansingen vastgesteld. De zomerherkansingen zijn naar voren verplaatst en vinden dit jaar plaats in week 30. Dat is de week van maandag 22 t/m vrijdag 26 juli. Om te voorkomen dat studenten in 1 week heel veel tentamens moeten doen zijn er ook herkansingen gepland na Pasen en Hemelvaart en in de laatste week van het collegejaar.

Alle herkansingsdata zijn te vinden in het document onderwijsblokken dat je kunt vinden op de website van TG.


3.Inzage- en nabesprekingsrecht tentamens

Iedere student heeft het recht om zijn tentamen in te zien en na te bespreken. Vanaf dit collegejaar (2012) organiseert de opleiding ongeveer zes weken na het tentamen een collectieve inzage gelegenheid. Je dient je daarvoor vooraf aan te melden bij het secretariaat van de opleiding. Voor uitzonderingen kun je je tot de studieadviseur wenden. De data van de inzagemomenten staan vermeld in het document onderwijsblokken dat je kunt vinden op de website van TG.

Individuele nabespreking met de docent

Je kunt binnen twee weken na bekendmaking van de uitslag of binnen een week na de collectieve inzage gelegenheid, een schriftelijk verzoek indienen bij de blokcoördinator of een van de andere docenten voor een nabespreking van het eigen tentamen en motivering van het cijfer. De blokcoördinator of docent organiseert deze nabespreking binnen vijf weken na bekendmaking van de uitslag.

Responsiecollege modelantwoorden tentamen (pilot)

In het begin van het studiejaar 2012-2013 is er een pilot: De opleiding organiseert binnen twee weken na het tentamen een responsiecollege. De blokcoördinator van het vak (of een vervanger) bespreekt dan de juiste antwoorden.

Afhankelijk van de ervaringen kan zo’n responsiecollege vast onderdeel van de procedure worden.4.Studieplan inleveren

Alle vertraagde studenten zijn verplicht om een studieplan in te leveren. Het studieplan van TG is een Excelbestand waarin je met kleuren aangeeft welke vakken je per collegejaar van plan bent te gaan doen. Omdat het curriculum op veel plaatsen is gewijzigd is het belangrijk om het studieplan in overleg met de studieadviseur op te stellen. Veel studenten hebben dat al voor de vakantie gedaan. Loop je niet nominaal (meer) dan is de kans groot dat je te maken krijgt met overgangsregelingen. Maak voor het opstellen van een studieplan een afspraak met de studieadviseur. Dat kan via het secretariaat. Alle vertraagde studenten zullen hierover door de studieadviseurs ook nog apart benaderd worden.

5.Inschrijven MDO eerste semester

Studenten die willen deelnemen aan de MDO in het eerste semester kunnen zich hiervoor vanaf 3 september aanmelden in SVS. Inschrijven is mogelijk t/m 16 september. Kijk voor de instroomeisen op de website van TG of klik hier. Voldoe je niet aan de instroomeisen omdat je bijvoorbeeld nog niet alle vakken hebt afgerond en wil je toch meedoen? Dan dien je uiterlijk vrijdag 7 september een verzoek tot deelname aan de BEX te sturen. De studieadviseurs kunnen je adviseren bij het opstellen van de brief. Maak daarvoor een afspraak via het secretariaat of kom langs op een inloopspreekuur.


6.Aanschaf boeken master

Bachelorstudenten kunnen hun boeken via Paradoks aanschaffen. Voor masterstudenten is dat anders. Zij dienen hun boeken zelf te bestellen. In de onderwijscatalogus op Osiris en via de vakinformatie in Blackboard kun je lezen welke literatuur nodig is. Blokboeken van mastervakken kun je wel via Paradoks aanschaffen.


7.Studentenportal

Voor hen die de portal nog niet kennen: de studentenportal is een handige portal van waaruit de belangrijkste onderwijsinformatie snel en overzichtelijk toegankelijk is. De portal kun je naar eigen wens inrichten en is te bereiken via my.utwente.nl . Een instructiefilmpje kun je vinden op: http://vimeo.com/28458028


8.Onderwijs Examen Regelement (OER) 2012-2013

Ieder jaar wordt er een nieuw regelement vastgesteld. In het OER van 2012-2013 zijn nu ook de reeds bekende regelingen opgenomen zoals Bindend Studieadvies, Harde Knip en de nieuwe TG curricula. Je kunt zowel het algemene als het opleiding specifieke deel van het OER 2012-2013 vinden op de website van TG.


Deze nieuwsbrief is na te lezen op de website van TG: http://www.utwente.nl/tg/information-for-students/