Archief

Nieuwsbrief studenten TG/TM- september 2013

Nieuwsbrief Technische Geneeskunde - september 2013

In deze nieuwsbrief geven we je een korte update van een aantal belangrijke onderwijszaken. Waaronder:

ØDyslexie en Extra tijd tentamens

ØInschrijven voor cursussen en tentamens

Ø3de kansen aanvragen

ØAfschaffen van de propedeuse

ØProjectruimtes boeken

ØKeuzevakken in de master

ØMeer weten over TOM?

ØPersonele wijzigingen

We zijn dit jaar gestart met een record aantal van 122 nieuwe eerstejaars studenten en één pre-master studente. Verder mocht 87% van de eerstejaars van vorig jaar op basis van het BSA door met de opleiding. Zij hebben allen een positief of een uitgesteld BSA ontvangen. De meeste studenten die een negatief BSA kregen (13%) waren al een poos niet meer actief bij TG omdat ze in de loop van het jaar al hadden besloten een andere studie te gaan doen.

Dyslexie en Extra tijd tentamens – hoe regelen?

Studenten met dyslexie kunnen extra tijd krijgen voor het maken van tentamens. Jaarlijks dien je daarvoor een extra tijd verklaring af te halen bij de studieadviseurs. De extra tijd verklaring is een kaartje dat je meeneemt naar het tentamen en op je tafel legt. Je mag dan tot maximaal een half uur langer over je tentamen doen. Als je deze verklaring in je bezit hebt, hoef je verder geen acties te ondernemen (je hoeft dus, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving, geen mail te sturen aan het tentamenbureau). Mocht dit de eerste keer zijn dat je zo’n verklaring aanvraagt, neem dan een kopie van jouw dyslexieverklaring mee. Voor vragen kun je terecht bij de studieadviseurs.

Voorlichtingsbijeenkomst ‘Studeren met Dyslexie’

Op 1 oktober vindt in de lunchpauze in de filmzaal van de Vestingbar een voorlichtingsbijeenkomst plaats voor beginnende studenten met dyslexie. Hier worden de voorzieningen en hulpmiddelen (bijv. Kurzweil 3000) van de UT toegelicht. Zie voor meer informatie en een aanmeldingsformulier: http://www.utwente.nl/ces/studentenbegeleiding/studievertraging/handicap/voorzieningen/dyslexievoorlichting/

Inschrijven cursussen en tentamens

Om deel te kunnen nemen aan het onderwijs en bijbehorende toetsen en tentamens van de bachelor- en masteropleiding moet je je inschrijven op Osiris. Op de website van Student Services staat precies hoe dat werkt. Er is een verschil tussen onderwijs dat binnen TOM valt en onderwijs dat niet binnen TOM valt.

Ga naar deze website (http://www.utwente.nl/ces/studentservices/osiris/Osiris/) en kies wat voor jou van toepassing is. Voor vragen kun je terecht bij de studieadviseurs van TG.

3de kans aanvragen voor bachelor vakken

Elk vak biedt elk jaar een reguliere kans en een herkansing. Indien je het vak na deze twee kansen niet hebt gehaald bestaat er in het jaar daarop de mogelijkheid om het vak alsnog af te ronden (bij een reguliere kans dan wel tijdens een herkansing). Indien je een tentamen van een bachelorvak voor de 3de keer moet doen dan dien je hiervoor toestemming te vragen van de examencommissie. Hieraan zijn deadlines verbonden. De procedure voor het aanvragen loopt via de studieadviseur. Een beschrijving van de procedure en de bijbehorende deadlines kun je nalezen op de website van TG onder het kopje ‘Tentamenregels’.

NB: Voor vakken uit de Master geldt deze procedure niet. Ook op moduleonderwijs in TOM is deze regeling niet van toepassing.

Afschaffen propedeuse

Ouderejaars studenten die nog een propedeusediploma kunnen en/of willen halen moeten dat in het huidige collegejaar doen. Propedeuses worden nog tot 1 september 2014 vastgesteld, daarna niet meer. De laatste officiële P uitreiking vindt plaats op 4 oktober 2013. De p-diploma’s die daarna worden gehaald kunnen worden afgehaald bij Student Services.

Projectruimtes boeken

Er zijn dit collegejaar een flink aantal nieuwe projectruimtes beschikbaar in bijvoorbeeld de Horst, Spiegel, Ravelijn en Bastille en binnenkort ook in de Vrijhof. Zoek je voor jouw (project) groep een rustige ruimte om te werken? Boek dan een projectruimte. Dit kan via de applicatie Web Room Booking. Ga daarvoor naar de volgende website: https://wrb.utwente.nl/

Keuzevakken kiezen voor M1 studenten

In het M1 jaar is er ruimte voor twee keuzevakken. Voor aanvang van het vak moet de keuze zijn goedgekeurd door de MEX. Begin dus op tijd met oriënteren. Op de website onder Regelingen en Procedures kun je een goedkeuringsmatrix vinden. Sommige keuzes moeten worden besproken in de MEX. Je bent dan afhankelijk van de vergaderdatum van de MEX. Keuzes die niet hoeven te worden besproken worden tussentijds door een vertegenwoordiger van de MEX beoordeeld en in de meeste gevallen goedgekeurd. Kijk voor de procedure van de keuzevakken en voor de vergaderdata van de MEX op de website van TG: http://www.utwente.nl/tg/information-for-students/master/Regelingen_en_procedures/keuzevakken.doc/

Meer weten over TOM?

Dat TOM bestaat uit modules van 15 EC, is bij iedereen inmiddels wel bekend. Maar hoe zit het ook al weer met het ‘waarom’ van TOM? Alles over de achtergronden kun je lezen op http://www.utwente.nl/onderwijsvernieuwingen/

Personele wijzigingen

Docent en onderzoeker Els Reeuwijk heeft een nieuwe baan in Groningen aanvaard en gaat ons helaas verlaten. Els werkte bij TG en het ECTM als MII specialist (Medical Imaging and Interventions). Heel blij zijn we met haar opvolgers, Erik Groot-Jebbink en Anique Grob. Zij zijn beiden afgestudeerd TGers en werkzaam als specialisten op het gebied van MII. Op het gebied van MSS (Medical Sensing and Stimulation) komt later dit jaar Lex van Loon de geledingen versterken. Je zult Erik, Anique en Lex vooral in masteronderwijs tegenkomen.