Archief

Nieuwsbrief studenten TG/TM - januari 2014

Nieuwsbrief  Technische Geneeskunde - januari 2014


Aanstaande maandag begint het derde kwartiel. In deze nieuwsbrief worden TG gerelateerde onderwijszaken beschreven die gerelateerd zijn aan de start van het nieuwe kwartiel. Deze zijn belangrijk en van toepassing op alle studenten. Lees de nieuwsbrief dus met aandacht!

De volgende punten komen aan bod:


Inschrijven vakken en modules in Osiris voor 3de kwartiel

Extra tijd aanvragen via mail aan tentamenbureau

Mens en Beweging in 2013-2014 : toetsing en overgangsregeling

Informatiebijeenkomst februari instroom Master

Bijstellen studieplan

Collegezalen in de Noordhorst


en verder:

Slogan Technische Geneeskunde

Doe mee aan de Nationale Studenten Enquête

Enquête Informatievoorziening en studiebegeleiding TG

Aanbod cursussen en workshops Rode Balie


---------------

Inschrijven vakken en modules in Osiris voor 3de kwartiel

Maandag 3 februari start het derde kwartiel. Vergeet je niet aan te melden voor de vakken/modules die je gaat volgen. Je kunt je tot 1 dag voor aanvang van het kwartiel inschrijven. Door je via Osiris in te schrijven sta je direct ingeschreven voor de bijbehorende toetsen/tentamens.

Ouderejaars studenten kunnen zich ook nog apart inschrijven voor tentamens. Dit kan vanaf 40 dagen tot 14 dagen voor het tentamen.

Vergeet niet om je naast de inschrijving in Osiris ook op tijd aan te melden in Blackboard!


Extra tijd aanvragen via mail aan tentamenbureau

Vanaf het derde kwartiel van het huidige collegejaar (lees: vanaf nu) moeten alle studenten extra faciliteiten (zoals extra tijd) voor elk tentamen/toets aanvragen bij het Tentamenbureau. Je doet dit door uiterlijk twee weken voorafgaand aan elk tentamen een email te sturen naar Tentamenbureau-tnw@utwente.nl.


Geef in de mail voor elke toets/tentamen aan:

-Vakcode en vaknaam / Modulecode en moduleonderdeel

-Toetsdatum

-Van welke faciliteiten je gebruik wilt maken (bijv. extra tijd)


Vervolgens krijg je van het Tentamenbureau via de mail bericht over de tentamenzaal waar je moet zijn en de tentamentijd die voor jou dan geldt. Soms zit je in dezelfde zaal als je medestudenten, waarbij jij langer mag blijven zitten. En soms doe je tentamen in een aparte zaal.

Neem altijd je extra tijd verklaring mee naar de toets/tentamen.


Vraag: “Waarom moet ik de faciliteiten voor elke tentamenperiode opnieuw aanvragen?”

Antwoord:

1.Sommige studenten hebben niet bij elk tentamen behoefte aan extra tijd (bijv. niet bij wiskundevakken, maar wel bij een vak als Inleiding Pathologische Kernbegrippen). I.v.m. zaalreservering en voorbereiding van de tentamens, moet het Tentamenbureau TNW/de docent tijdig weten hoeveel studenten gebruik maken van bepaalde faciliteiten

2.Het tentamenbureau TNW kan niet weten aan welke toetsen je wilt gaan deelnemen. (geldt vooral voor ouderejaars studenten)


Mens en Beweging in 2013-2014 : toetsing en overgangsregeling

Het vak Mens en Beweging (201200173 -12EC) kent dit jaar een andere toetsvorm en er is een project aan toegevoegd. Inhoudelijk is het vak niet veranderd (zie Osiris-omschrijving in de Onderwijscatalogus). De verschillende thema's zullen tussentijds apart worden getoetst.  (Toets 1: Anatomie en Pathologie (45%), Toets 2: Mechanica (30%), Toets 3: Lichamelijk Onderzoek (5%) (aanwezigheidsplicht), Toets 4: Spierdynamica (20%). Ook wordt er een eindtoets gegeven waarin alle thema's worden aangeboden. Mocht er een onvoldoende voor een deeltoets zijn gehaald, dan kan deze deeltoets op het moment van de eindtoets worden herkanst. Het gemiddelde van de deeltoetsen telt voor 50% mee en er moet minimaal een 4,5 gehaald zijn voor iedere deeltoets. Het project telt voor 50% mee en moet minimaal een 5,5 zijn.


Voor studenten die het vak al eens hebben gedaan maar nog niet met een voldoende hebben afgerond geldt de overgangsregeling (zie website TG ). Er zijn 3 mogelijkheden: 

(1) Je volgt het vak opnieuw.

(2) Je maakt alleen het tentamen (eindtoets) op 27 juni door je in te schrijven via Osiris.

(3) Je neemt deel aan deeltoetsen en evt de eindtoets (zie Osirisomschrijving in de Onderwijscatalogus).

NB: in alle gevallen is het raadzaam contact op te nemen met de blok coördinator.


Informatiebijeenkomst februari instroom Master

Voor studenten die in het derde kwartiel (februari) starten met de Master Technical Medicine is er een startbijeenkomst gepland op maandag 3 februari om 15.45 uur in NH117. Mocht je onverhoopt niet kunnen komen, neem dan contact op met één van de studieadviseurs.


Bijstellen studieplan

De eerste helft van het jaar zit er al weer op. Tijd om even terug te kijken naar de eerste helft en te evalueren of alles is gegaan zoals je verwacht/gepland had. Mocht de eerste helft van het jaar minder goed zijn verlopen dan de bedoeling was, dan is het raadzaam om samen met de studieadviseur je studieplan te bespreken en te kijken of aanpassing nodig is. Ook kun je samen met de studieadviseur jouw studiemethode eens onder de loep te nemen. Je kunt daarvoor een afspraak maken bij het secretariaat van TG (NH101-103 of via 053-4893300).


Collegezalen in de Noordhorst

Zoals je zal hebben gemerkt worden de zalen in de Noordhorst regelmatig ingezet voor onderwijs en tentamens van andere opleidingen. Dit betekent dat ze niet altijd als zelfstudieplek beschikbaar zijn voor TG-studenten. De zalen zitten echter nog niet op slot. Als een zaal niet gebruikt wordt voor colleges/tentamens kun je daar nog steeds gaan zitten. Zorg wel dat je de plekken netjes achterlaat anders zullen de zalen snel wel op slot gaan. Via WebroomBooking is het mogelijk om projectruimtes op de UT te reserveren. Alle studenten met een s-nummer kunnen hier gebruik van maken. Ruimtes zijn tot twee weken vooruit te reserveren. In Web Room Booking zie je o.a. over welke faciliteiten de ruimtes beschikken. Gereserveerde ruimtes zijn ook zichtbaar in het roostersysteem MyTimetable.


Nieuwe Slogan – High Tech Health Professionals

Tijdens de TG kerstlunch is de nieuwe slogan van Technische Geneeskunde en Technical Medicine bekend gemaakt. Uit de 150 inzendingen vond de jury de slogan van TG docent Rilana Prenger de beste. Zij verdiende met de slogan ‘ High Tech Health Professionals’ de prijs van 250 Euro.


Doe mee aan de Nationale Studenten Enquête!

In januari gaat de Nationale Studenten Enquête 2014 (NSE) van start. De NSE is een landelijk onderzoek waarin jaarlijks tienduizenden studenten hun mening geven over hun studie. Iedere student ontvangt hiervoor vanaf half januari een uitnodiging per e-mail. Met de resultaten van de NSE krijgen (aankomende) studenten inzicht in de studentenoordelen over opleidingen bijvoorbeeld op de website Studiekeuze123.nl én kunnen hogescholen en universiteiten hun kwaliteit verbeteren.

Wat vind jij van TG? Geef je mening op www.nse.nl en maak kans op één van de 5 iPhones 5, 5 iPads Air of één van de 265 Bol.com bonnen.


Enquête Informatievoorziening en studiebegeleiding

Bij deze bedanken we alle 202 studenten die de moeite hebben genomen om de enquête over informatievoorziening en studiebegeleiding in te vullen. Over de gehele linie blijken jullie tevreden te zijn over beide onderdelen, maar uiteraard zijn er ook punten voor verbetering. Aan de hand van de vele tips en suggesties die zijn aangeleverd (zoals over mastervoorlichting, de bereikbaarheid van opleidingspecifieke informatie en over bereikbaarheid van medewerkers) gaan we aan de slag. We houden jullie daarvan op de hoogte.


Aanbod cursussen en workshops Rode Balie

De centrale studentenbegeleiding, ook wel Rode Balie genoemd, heeft een aantal nieuwe cursussen en workshops in hun aanbod opgenomen, onder andere aan een werkgroep over studiekeuze en een Mindfulnesstraining voor studenten met faalangst. Ook zijn er  verschillende studiebegeleidingsgroepen. Zie voor meer informatie en het actuele aanbod de website: http://www.utwente.nl/ces/studentenbegeleiding/


Deze nieuwsbrief kun je ook nalezen op de website van TG è Information for Students


Vriendelijke groet,


Opleidingsteam Technische Geneeskunde