IBL account

IBL ACCOUNT

Bij de universiteitsbibiliotheek (UB) bestaat de mogelijkheid om uit andere bibliotheken boeken te lenen en/of artikelen op te vragen. Hiervoor moet een IBL account aangevraagd worden via het Inter Library Loan Office (ILL) van de UB. Deze service is beschikbaar voor derdejaars bachelorstudenten die werken aan opdrachten in Epidemiologie Statistiek en MTA, Gezondheidsrecht en Medische Techniekethiek en de Multidisciplinaire Opdracht (MDO) en voor master studenten. Meer informatie is te vinden op de site van de UB.