Didactisch Inwerktraject Studentassistenten (DISA)

Didactisch Inwerktraject Studentassistenten (DISA)

Didactisch Inwerktraject Studentassistenten (DISA) bij Technische Geneeskunde.

In het onderwijs bij Technische Geneeskunde maken we veel gebruik van studentassistenten. Dit dient een tweeledig doel: de docent heeft assistentie en ondersteuning, zodat hij zich kan richten op zijn kerntaken, en voor de student is het een leerzame bezigheid naast de studie. De opleiding heeft het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs hoog in het vaandel en stelt aan docenten én studentassistenten eisen op pedagogisch en didactisch gebied. Om de onderwijskundige kwaliteiten te waarborgen willen we dat alle student assistenten een DISA certificaat hebben. De cursus is qua opzet vergelijkbaar met de didactische cursus voor universitair docenten (BasisKwalificatieOnderwijs; BKO). In de DISA wordt onder andere aandacht besteed aan: het geven van feedback, het beschrijven en toepassen van begeleidingsacties die het leren van de student stimuleren, inzicht in de taak/rol/verantwoordelijkheid van de SA, inzicht krijgen in de relatie leerdoelen, werkvormen en toetsing, op juiste wijze anticiperen op vragen van studenten, het zelf reflecteren op de eigen uitvoering van het begeleiden van werkgroepen en daar leervragen aan koppelen.

De cursus wordt verzorgd door de Onderwijskundige Dienst van de UT en wordt 2 keer per jaar aangeboden (oktober en februari). Het betreft 1 dagdeel (middag of ochtend) en één uur voor reflectie en evaluatie. Er hoort een opdracht bij die je binnen je eigen assistentschap of die van een ander gaat doen. Enige tijd voor de cursus ontvang je een mailing over de DISA, waarin je je kunt aanmelden.

De DISA is een extracurriculaire cursus en wordt niet in het reguliere TG rooster opgenomen. Er een zo optimaal mogelijk moment gekozen, zodat de meesten de cursus naast het lopende onderwijs kunnen volgen. Je er geen studiepunten voor en de cursus wordt bezegeld met een certificaat.

Meer informatie kun je inwinnen bij de opleidingscoördinator van TG, E. van Dijk (e.vandijk@utwente.nl)