ECTM

De Techmed PRoEftuin

Events

De TechMed proeftuin is een open innovatie omgeving waar nieuwe concepten en producten voor de gezondheidszorg worden ontwikkeld en getest onder realistische omstandigheden. Daarmee worden de impact op de zorg en het economisch rendement vergroot. Door ondersteuning te bieden bij het verder ontwikkelen, valideren of testen van TechMed innovaties kunnen innovaties in de proeftuin een TRL niveau verder worden gebracht. Zo worden de innovaties beter voorbereid op een succesvolle marktintroductie in de latere fases van de product ontwikkeling.

Methode

Ondernemers en onderzoekers kunnen hun medische innovatie verder ontwikkelen in de TechMed proeftuin. Nieuwe producten of diensten kunnen worden aangemeld bij de proeftuin door het TechMed canvas in te vullen en een ontwikkelvraag te formuleren die nodig is om de innovatie een TRL level verder te brengen. Aanvragen worden vier keer per jaar beoordeeld door het multidisciplinaire team van de TechMed proeftuin. Deze geeft geselecteerde cases advies en sturing ‘op maat’ voor verdere uitwerking en kan beslissen om een case in de proeftuin op nemen en ondersteuning te bieden ter waarde van maximaal €5.000.

In het pakket kunnen worden opgenomen:

  • Faciliteiten/apparatuur Proeftuin (Experimental Centre for Technical Medicine)
  • Kennis/expertise UT
  • Coaching Holland Innovative: Projectmanagement - Process & Product development (DfSS, DfX) - Reliability
  • Sessie DKMS : Certificering
  • Sessie Panton: Vormgeving – gebruikersonderzoek – hygiene & veiligheid in ziekenhuis – gedragsverandering

Het advies en het plan van aanpak hangt af van het TRL niveau, betrokkenheid van eindgebruikers bij het project, business case en risico analyse. De methodiek die in de besluitvorming en ondersteuning toegepast wordt, is gebaseerd op de huidige methodieken van de project partners.

aanmelden en Contact

Wilt u een aanvraag indienen of heeft u een vraag over de TechMed proeftuin? Neem dan contact met ons op via techmedproeftuin@utwente.nl.