Studiebegeleiding

Studiebegeleiding vindt plaats op verschillende niveaus. Als het gaat om inhoudelijke vragen en begeleiding bij een onderwijsonderdeel dan kun je terecht bij de docent. Maar als het gaat om onderwijsoverstijgende zaken, zoals jouw persoonlijke omstandigheden, over je studiekeuze of iets heel anders, dan kun je terecht bij één van de twee studieadviseurs van de opleiding. 

Persoonlijke omstandigheden

De studieadviseurs kunnen je helpen als er persoonlijke omstandigheden spelen of als je een functiebeperking hebt. Denk bij persoonlijke omstandigheden bijvoorbeeld aan familieomstandigheden, psychische klachten, of iets anders. We bekijken dan samen welke invloed dit heeft op je studie, welke hulp daarbij gewenst is en hoe je tot een studeerbaar studieplan kan komen. Eventueel verwijzen we door naar een studentenpsycholoog, studentendecaan of naar een loopbaanbegeleider. De studieadviseurs hebben een geheimhoudingsverplichting.

Studenten die extra tijd  (of andere tentamenvoorzieningen) nodig hebben vanwege bijvoorbeeld dyslexie worden aan het begin van het jaar uitgenodigd om zich te melden bij de studieadviseur.

Overgang van VWO naar Universiteit

Voor veel studenten is de overgang van VWO naar Universiteit vrij groot. Je moet zelfstandiger aan het werk, de stof is vaak veel meer en het tempo ligt hoger. Bovendien woon je ook nog eens op kamers en moet je je eigen huishouden runnen. Hier moet je aan wennen en soms kom je er zelf niet helemaal uit. De studieadviseur kan je helpen bij het verbeteren van je studievaardigheden, het aanpassen van je studiemethode en je helpen bij het opstellen van realistische planning.

Kennismakingsgesprek

In de eerste maanden van het collegejaar hebben alle eerstejaars studenten een verplicht kennismakingsgesprek met de studieadvieur zodat je weet wie ze zijn en zodat het daarna wat gemakkelijker is om langs te komen. In het gesprek maken we kort kennis, bespreken we je eerste ervaringen en vertellen we meer over bijvoorbeeld het bindend studieadvies (BSA). Je kunt dan uiteraard ook vragen stellen. Over de planning hiervan hoor je aan het begin van het collegejaar meer.

Meer informatie over de studiebegeleiding van Technische Geneeskunde vind je hier.