Rooster

Het rooster vormt de basis van je studieplanning. In het rooster zie je wanneer je waar en over welk onderdeel je onderwijs kan verwachten. Ook de vorm van het onderwijs wordt vermeld, bijvoorbeeld een hoorcollege, een werkcollege, een practicum, een toets, een assesement of een combinatie van hoor en werkcollege (colstructie). 

Je kunt het rooster benaderen via de applicatie MyTimetable op: http://rooster.utwente.nl.

De eerste module die je gaat volgen heet MOD1- Bouwstenen van de Mens.

Je kunt het rooster inladen door de klikken op de knop [+ add timetable]/[+ rooster toevoegen].  Check regelmatig op wijzigingen want er worden tot voor de start van de module nog regelmatig aanpassingen doorgevoerd.

De roosters van de modules worden per kwartiel, ongeveer 4 weken voor de start, gepubliceerd.

Jaarplanning

Een collegejaar bestaat uit 4 kwartielen waarin je over het algemeen 1 module volgt. Een kwartiel bestaat uit 10 weken onderwijs (excl vakanties en vrije dagen). Soms spreken we over semesters. Een semester is een periode van 2 kwartielen.

Er is voor het hele jaar een jaarcirkel beschikbaar waarin je precies kunt zien wanneer een kwartiel start en eindigt. Daarin staan ook de vakanties vermeld.