Persoonlijke omstandigheden

De studieadviseurs kunnen je helpen als er persoonlijke omstandigheden spelen of als je een functiebeperking hebt. Denk bij persoonlijke omstandigheden bijvoorbeeld aan familieomstandigheden, psychische klachten, lichamelijke klachten of iets anders. We bekijken dan samen welke invloed dit heeft op je studie, welke hulp daarbij gewenst is en hoe je tot een studeerbaar studieplan kan komen. Eventueel verwijzen we door naar een studentenpsycholoog, studentendecaan of naar een loopbaanbegeleider. De studieadviseurs hebben een geheimhoudingsverplichting.

Hieronder vind je een aantal links die je meer informatie geven over dit onderwerp.

Studentenpsycholoog

Studentendecaan

Melden van een persoonlijke omstandigheid