De eerste weken

Om je te helpen bij de start van je studie hebben wij een kort overzicht gemaakt van de belangrijkste dingen waar je zoal tegenaan kunt lopen.

Inloggegevens

Nadat je bent ingeschreven bij de Universiteit Twente heb je inloggegevens van je studentenaccount gekregen. Voor bijna alles op de universiteit heb je deze gegevens nodig. Zorg er dus voor dat je je inlognaam (is je studentnummer) en je wachtwoord uit je hoofd kent.

Colleges

Waarschijnlijk heb je het rooster voor de komende weken al ontvangen. Zo niet: kijk dan op deze site. Daar staan ook de locaties van de colleges op. Een plattegrond van de Universiteit Twente is opgenomen in bijlage 1 van deze gids en kun je ook vinden op deze site. De collegetijden staan bovenaan het rooster en zijn ook hier te vinden.

Blackboard

De eerste collegedag begint met het volgen van colleges van verschillende vakken. Deze vakken hebben allemaal een aparte website, een Blackboard-pagina genoemd. Waarschijnlijk zullen de docenten dit in het eerste college noemen. Om op deze websites te kunnen kijken, is het noodzakelijk dat je je inschrijft voor de vakken die je volgt. Dit doe je door naar het kopje courses te gaan. Hieronder kun je onder course catalog op faculteit zoeken. Als je hier eerst voor TNW kiest en daarna voor bachelor scheikundige technologie kun je de naam van het vak opzoeken en op enroll klikken. Op de Blackboard-pagina van de vakken vind je allerlei informatie over het vak, zoals de opdrachten, de behandelde stof van het college, de e-mailadressen van de docent en deelnemende studenten van het vak. Houd deze sites regelmatig in de gaten, roosterwijzigingen e.d. worden vaak ook via deze website doorgegeven.

E-mail

Je zult merken dat veel communicatie tussen studenten onderling maar ook tussen studenten en docenten per email verloopt. Om deze te controleren kan gebruik gemaakt worden van webmail of natuurlijk een mailprogramma. De handleidingen voor het instellen van deze programma’s zijn te vinden op de site van de SNT. Probeer iedere dag je e-mail te controleren, omdat docenten ook wel eens roosterwijzigingen per e-mail versturen. Denk er om dat medewerkers van de UT alleen je @student.utwente.nl e-mailadres gebruiken en dus niet een hotmail, gmail, etc. adres.

Boeken

Studievereniging C.T.S.G. Alembic zorgt ervoor dat er voor alle eerstejaars een boekenpakket klaar ligt in de eerste collegeweek. Voor het vervolg van het jaar krijg je voor elk volgend kwartiel een e-mail van C.T.S.G. Alembic om boeken te bestellen via de Alembic site. Deze kun je op bepaalde tijden bij Alembic ophalen en betalen, liefst met de pin of contant.

Tentamens

Om een tentamen te maken van een bepaald vak sta je direct ingeschreven voor het tentamen als je je via Blackboard hebt ingeschreven voor dat vak. Als je toch besluit om niet meer deel te nemen aan het tentamen zorg dan dat je je op tijd uitschrijft voor dit tentamen, anders ben je een poging kwijt. Dit kan nog tot 1 dag voor de start van het tentamen via OSIRIS. Let op dat de 24 uur geldt voor werkdagen dus voor een tentamen op maandag moet je op vrijdag uitschrijven.

Er is een maximum van 2 pogingen per tentamen. Mocht je meer pogingen willen doen, dan moet je hiervoor eerst toestemming vragen van de examencommissie. Het formulier hiervoor is te downloaden op deze site.

De uitslagen van je tentamens kun je opvragen via OSIRIS. Hier kun je inloggen met je studentnummer en wachtwoord en kun je verschillende overzichten van tentamenresultaten opvragen. Soms zetten docenten de cijfers ook op de Blackboard-pagina van het vak, onder my grades.