See Home

In Memoriam: Maurice Bouwens (1962-2020)

Met grote verslagenheid hebben we kennis genomen van het onverwachte overlijden van Maurice Bouwens op 8 september jl. Hij werd slechts 57 jaar.  

Maurice Bouwens werkte sinds 2008 als beleidsadviseur bij de dienst Strategie & Beleid aan de Universiteit Twente. Hij studeerde psychologie en theologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, waar hij indertijd werkzaam was als beleidsadviseur en managing director van het Institute for Management Research.

Als beleidsadviseur aan de Universiteit Twente heeft hij zich enorm ingezet om de universiteit strategisch te positioneren in het Nederlandse hoger onderwijs- en onderzoekslandschap. Hij is actief geweest op uiteenlopende beleidsterreinen, zoals PhD en PDEng beleid, strategische onderzoeksprogrammering, strategische samenwerkingsverbanden van de UT, onderzoeksinfrastructuur, ontwikkeling van een nieuwe onderzoeksstrategie en meer recentelijk ook de impact van Corona op onderzoekers en onderzoeksfaciliteiten. Naast zijn beleidsdossiers was hij actief als secretaris voor de universitaire commissie onderzoek en was hij een gewaardeerde adviseur voor het College van Bestuur en voor bestuurders van faculteiten en instituten.

Maurice was erg begaan met de Universiteit Twente. Hij was een graag geziene en markante collega: met zijn ervaring, strategische inzicht, kennis van dossiers en actuele ontwikkelingen was hij voor collega’s een waardevolle vraagbaak en sparringpartner. Hij bracht scherpte in het gesprek waar nodig en had oog voor de bredere context. Maurice dacht niet alleen aan lange-termijnimplicaties, maar ook aan concrete acties op de korte termijn om een gewenste beweging in gang te zetten. Hij deed dit altijd weloverwogen, maar bracht ook humor en relativering mee.

Maurice was sterk betrokken met zijn naaste collega’s binnen de dienst Strategie & Beleid, maar ook daarbuiten. Voor zijn collega’s was hij de rots in de branding: kalm, betrouwbaar en behulpzaam.  Zijn deur stond altijd open om iets te vragen of te bespreken. Als leidinggevende gaf hij ruimte en vertrouwen aan zijn collega’s. Maurice hoefde zelf niet voorop te staan en stimuleerde collega’s om het voortouw te nemen op hun beleidsterreinen en op pad te gaan binnen en buiten de UT.

Wij zijn geschokt en verdrietig door het overlijden van Maurice en we wensen zijn vrouw, kinderen, familie en vrienden veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. Het is tevens een groot verlies voor al zijn collega’s en de Universiteit Twente.

Voor een ieder die daar behoefte aan heeft is er een digitaal condoleanceregister beschikbaar. Dit register zal later aan zijn familie worden overhandigd