Graduate procedure

Graduate procedure

D-opdrachtgegevens

SUSTAINABLE ENERGY TECHNOLOGY

Zodra de startdatum van de M-opdracht bekend is dien je het onderstaande, in overleg
met je afstudeerdocent in te vullen en na ondertekening, binnen twee weken in te leveren
bij BOZ/SET.

Naam student
Studentnummer
Profiel
Afstudeerdocent
  
  
 
Startdatum M-opdracht (dd mm jj)
Bedrijf/instelling
Plaats
Land
Duur  opdracht maanden.
Aantal EC van de M-opdracht ( incl. 4 EC voor het verslag/colloquium) 

is vastgesteld op:

EC.(1 EC = 28 uur)
      
   
  
Student Begeleider: Gegevens verwerkt door BOZ:
          
        
           
d.d. d.d. d.d.